Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:ProtoxInsekt Konc. er et koncentrat der skal fortyndes med vand inden brug
Forbrug ved forebyggelse:Fortynding 1 liter ProtoxInsekt Konc til 9 liter postevand. Der anvendes 0,2 liter pr. m² der påføres af 2 omgange.
Forbrug ved bekæmpelse:Fortynding 1 liter ProtoxInsekt Konc. til 5 liter posteveand. Der anvendes 0,3 liter pr. m² der påføres over 3 omgange.
Omrøring:Nej
Påføring:Med pensel, ved sprøjtning eller dypning
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C
Tørretid:

8 timer ved 20°C

Kontrol:ProtoxInsekt Konc. kan tilsættes et fluorescerende stof, der lyser op ved belysning med UV-lampe. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys
Lugt:Svag
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe
Opbevaring:Opbevares frostfrit
Holdbarhed:Minimum 18 måneder fra produktionsdato i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Sikkerhed:Læs altid sikkerhedsdatablad og datablad grundigt igennem inden brug
Miljø:

MAL-kode 1-5.