Anvendelse af ProtoxInsekt Konc.


Hvad er ProtoxInsekt Konc.?

ProtoxInsekt Konc er træbeskyttelse mod angreb af træborende insekter som Borebiller og Husbukke.

Midlet bekæmper igangværende angreb og forebygger mod fremtidige angreb fra alle typer insekter.

ProtoxInsekt Konc. kan bruges på nyt og gammelt træ og er specielt velegnet til at beskytte fredede og bevaringsværdige bygninger som kirker, slotte og herregårde.

Produktet har en svag lugt og en MAL-kode på 1-5.

Du kan købe ProtoxInsekt Konc. hos vores forhandlere.

 

Hvor bruger du ProtoxInsekt Konc.?

  • Bruges på nyt og gammelt træværk
  • Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).
  • Må IKKE bruges til behandling af træ, der kommer i kontakt med fødevarer eller foderstoffer
  • Bruges på træ med en temperatur over 5°C

 

Forberedelse

ProtoxInsekt Konc. er et koncentrat der skal fortyndes med vand inden brug.

For at opnå den nødvendige effektivitet af behandlingen, skal der påføres 200 g ProtoxInsekt pr. m² træoverflade ved forebyggende behandling og 300 g ved bekæmpende behandling.

Dette opnås bedst ved, at der med pensel, rulle eller sprøjte behandles 2-3 gange - hver gang til mætningspunktet.

Ved forbyggende behandling fortyndes produktet med 1 dele til 9 del postevand og ved bekæmpelse af igangværende angreb 1 del til 5 dele postevand.

Træværket skal altid rengøres omhyggeligt, inden behandlingen begyndes.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet og databladet inden du bruger produktet.

 

Påføring

ProtoxInsekt Konc. kan påføres med pensel, rulle, ved sprøjtning eller ved dypning.

Læs også mere om ventilimprægnering med ProtoxInsekt Konc..

 

Efter behandling

Tørretiden er ca. 8 timer ved 20°C.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

ProtoxInsekt Konc. er holdbar i mindst 18 måneder fra produktionsdatoen i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Brug af ProtoxInsekt Konc. medfører en mindre rejsning på ubehandlet træ. Du skal derfor regne med en afslibning af overfladen, hvis du har tænkt dig at male den.

ProtoxInsekt Konc. kan tilsættes et fluorescerende stof, der lyser op ved belysning med UV-lampe. Denne effekt kan du bruge til kontrol af behandling.

Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys.