Användning ProtoxInsekt Konc.

 

Vad är ProtoxInsekt Konc.?

ProtoxInsekt Konc. är träskydd mot angrepp av tränedbrytande insekter som trägnagare och husbock.

Produkten bekämpar pågående attacker och förhindrar framtida attacker från alla typer av insekter.

ProtoxInsekt Konc. kan användas på nytt och gammalt trä och lämpar sig särskilt väl för att skydda kulturminnesmärkta byggnader som kyrkor, slott och herrgårdar.

Produkten har en svag lukt och en MAL-kod på 5-1.

Du kan köpa ProtoxInsekt Konc. hos våra återförsäljare.

 

Var använder du ProtoxInsekt Konc.?

  • Används på nytt och gammalt trä
  • Produkten får endast användas på platser där människor endast kommer i kortvarig kontakt med behandlat trä (som t.ex inbyggda reglar och konstruktioner). 
  • Använd INTE för behandling av trä som kommer i kontakt med livsmedel eller djurfoder.
  • Används på trä med temperatur över 5°C

 

Förberedelse

ProtoxInsekt Konc. skall spädas med vatten före användning. Träverket ska alltid rengöras noggrant innan behandlingen påbörjas. 

För att uppnå nödvändig effektivitet av behandlingen skall 200 gram ProtoxInsekt appliceras pr/m² vid förebyggande behandling och 300 gram pr/m² vid bekämpande behandling.

Totala mängden per m² uppnås genom att applicera med pensel, roller eller bespruta ytan 2-3 gånger - varje gång till mättnadspunkten och slutligen till rätt totala mängd uppnåtts.

Observera att vid förebyggande behandling skall produkten spädas med 9 delar vatten och vid bekämpande behandling med 5 delar vatten.

Läs alltid säkerhetsdatabladet och databladet innan du använder produkten.

 

Applicering

ProtoxInsekt Konc. kan appliceras med pensel, roller, besprutning eller doppning av träet.

Läs även mer om ventilimpregnering med ProtoxInsekt Konc.

 

Efter behandling

Torktiden är ca. 8 timmar vid 20°C.

Redskap och verktyg kan rengöras med tvål och vatten.

ProtoxInsekt Konc. är hållbar i minst 18 månader från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning och skall förvaras frostfritt.

Tomma förpackningar och rester ska lämnas till det kommunala avfallssystemet för farligt avfall.

Användning av ProtoxInsekt Konc. resulterar i mindre ”fransning" av obehandlat trä. Skall ytan målas kan den behöva slipas före.

Vid behov kan en fluorescerande tillsats användas med ProtoxInsekt. Då kan behandlade ytor belysas med UV lampa. Effekten är mest påtaglig i mörker och mindre påtaglig i dagsljus.