ProtoxInsekt - Produktdata

Fortynning:ProtoxInsekt er klar til bruk og skal ikke fortynnes ytterligere
Forbruk:0,20 liter pr.m²
  
Omrøring:Ikke nødvendig
Påføring:Ikke-profesjonell: Med pensel eller rull. Profesjonell: med pensel eller rull, sprøyting eller dypping.
Brukstemperatur:>5°C
Tørketid:

8 timer v. 20°C

Kontroll:Behandlede overflater vil ved belysning med UV-lampe lyse blålig. Effekten er tydeligst i mørket eller skumring og avtar med påvirkning av lys.
Lukt:Svak
Rengjøring:Vann og såpe
Oppbevaring:Oppbevares frostfritt
Holdbarhet:18 måneder fra produksjonsdato
Avfallshåndtering:Tom emballasje og rester må leveres til kommunalt avfallsordning for farlig avfall
Sikkerhet:Les alltid grundig igjennom sikkerhetsdatablad og teknisk datablad før bruk
Miljø:Mal-kode 00-3. Klassifisert miljøfarlig overfor vannmiljøer
Analyse:Permethrin 0,215 % w/w (2,15 g/l)