Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:ProtoxInsekt er brugsklar og må ikke fortyndes
Forbrug ved forebyggelse:0,2 liter pr. m²
Forbrug ved bekæmpelse:0,3 liter pr. m²
Omrøring:Nej
Påføring:Med pensel, ved sprøjtning eller dypning
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C
Tørretid:

8 timer ved 20°C

Kontrol:ProtoxInsekt kan tilsættes et fluorescerende stof, der lyser op ved belysning med UV-lampe. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys
Lugt:Svag
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe
Opbevaring:Opbevares frostfrit
Holdbarhed:Minimum 18 måneder fra produktionsdato i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Sikkerhed:Læs altid sikkerhedsdatablad og datablad grundigt igennem inden brug
Miljø:

MAL-kode 00-1. Klassificeret miljøfarlig over for vandmiljø