ProtoxInsekt - Produktdata

Fortynding:ProtoxInsekt er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
Forbrug/Nyt træ:0,2 liter pr.m².
Forbrug/Ældre træ:0,3 liter pr.m².
Omrøring:ikke nødvendig.
Påføring:Med pensel, ved sprøjtning eller dypning.
Anvendelses-
temperatur:
>5°C.
Tørretid:

8 timer v. 20°C.

Kontrol:ProtoxInsekt kan tilsættes et flourescerende stof der lyser op ved belysning med UV-lampe.
Lugt:Svag.
Rengøring:Vand og sæbe.
Opbevaring:Opbevares frostfrit.
Holdbarhed:Minimum 18 måneder fra produktionsdato.
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Sikkerhed:Læs altid sikkerhedsdatablad og teknisk mærkeblad grundigt igennem inden brug.
Miljø:Mal-kode 00-3. Klassificeret miljøfarlig overfor vandmiljø.