Anvendelse af ProtoxInsekt

Hvad er ProtoxInsekt?

ProtoxInsekt er træbeskyttelse mod angreb af træborende insekter som Borebiller og Husbukke. Midlet bekæmper igangværende angreb og forebygger mod fremtidige angreb fra alle typer insekter. ProtoxInsekt kan bruges på nyt og gammelt træ og er specielt velegnet til at beskytte fredede og bevaringsværdige bygninger som kirker, slotte og herregårde. Produktet har en svag lugt og en MAL-kode på 00-1, hvilket betyder, at det er klassificeret miljøfarligt over for vandmiljø.

Du kan købe ProtoxInsekt hos vores forhandlere.

 

Hvor bruger du ProtoxInsekt?

ProtoxInsekt

  • Bruges på nyt og gammelt træværk
  • Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).
  • Må IKKE bruges til behandling af træ, der kommer i kontakt med fødevarer eller foderstoffer
  • Bruges på træ med en temperatur over 5°C

 

Forberedelse

ProtoxInsekt er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

For at opnå den nødvendige effektivitet af behandlingen, skal der påføres 200 g ProtoxInsekt pr. m² træoverflade ved forebyggende behandling og 300 g ved bekæmpende behandling. Dette opnås bedst ved, at der med pensel eller sprøjte behandles 2-3 gange - hver gang til mætningspunktet.

Produktet skal ikke omrøres inden brug.

Træværket skal altid rengøres omhyggeligt, inden behandlingen begyndes.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet og databladet inden du bruger produktet.

 

Påføring

ProtoxInsekt kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller ved dypning.

Læs også mere om ventilimprægnering med ProtoxInsekt.

 

Efter behandling

Tørretiden er ca. 8 timer ved 20°C.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

ProtoxInsekt er holdbar i mindst 18 måneder fra produktionsdatoen i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Brug af ProtoxInsekt medfører en mindre rejsning på ubehandlet træ. Du skal derfor regne med en afslibning af overfladen, hvis du har tænkt dig at male den.

ProtoxInsekt kan tilsættes et fluorescerende stof, der lyser op ved belysning med UV-lampe. Denne effekt kan du bruge til kontrol af behandling. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys.