Datablad og produktdata

 

Datablad

 

Produktdata

Fortynning:ProtoxInsekt Konc. er et konsentrat som skal fortynnes med vann før bruk
Forbruk ved forebygging:Fortynning 1 liter ProtoxInsekt Konc til 9 liter kranvann. Det brukes 0,2 liter pr. m², som påføres over 2 omganger.
Forbruk ved bekjempelse:Fortynning 1 liter ProtoxInsekt Konc. til 5 liter kranvann. Det brukes 0,3 liter pr. m², som påføres over 3 omganger.
Omrøring:Nei
Påføring:Med pensel, ved sprøyting eller dypping
Bruks-temperatur:> 5°C
Tørketid:

8 timer ved 20 °C

Kontroll:ProtoxInsekt Konc. kan tilsettes et fluorescerende stoff som lyser opp ved belysning med UV-lampe. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys
Lukt:Svak
Rengjøring:Verktøy rengjøres med vann og såpe
Oppbevaring:Oppbevares frostfritt
Holdbarhet:Minimum 18 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje
Avfallshåndtering:Tom emballasje og rester skal leveres til en kommunal avfallsordning for farlig avfall
Sikkerhet:Les alltid grundig gjennom sikkerhetsdatablad og datablad før bruk
Miljø:

MAL-kode 5-1.