Bruk av ProtoxInsekt Konc.

 

Hva er ProtoxInsekt Konc.?

ProtoxInsekt Konc er trebeskyttelse mot angrep av treborende insekter som borebiller og husbukker.

Middelet bekjemper pågående angrep og forebygger fremtidige angrep fra alle typer insekter.

ProtoxInsekt Konc. kan brukes på nytt og gammelt tre og egner seg spesielt godt til å beskytte fredede og bevaringsverdige bygninger som kirker, slott og herregårder.

Produktet har en svak lukt og en MAL-kode på 5-1.

Du kan kjøpe ProtoxInsekt Konc. hos våre forhandlere.

 

Hvor bruker man ProtoxInsekt Konc.?

  • Brukes på nytt og gammelt treverk
  • Må ikke brukes i rom der det finnes akvarier og terrarier.
  • Må IKKE brukes til behandling av tre som kommer i kontakt med matvarer eller fôr
  • Brukes på tre med en temperatur over 5 °C

 

Forberedelse

ProtoxInsekt Konc. er et konsentrat som skal fortynnes med vann før bruk.

For å oppnå den nødvendige effektiviteten av behandlingen, må man påføre 200 g ProtoxInsekt pr. m² treoverflate ved forebyggende behandling og 300 g ved bekjempende behandling.

Dette oppnås best ved at man behandler med pensel, rull eller sprøyte 2–3 ganger – hver gang til metningspunktet.

Ved forbyggende behandling fortynnes produktet med 1 del til 9 deler kranvann og ved bekjempelse av pågående angrep 1 del til 5 deler kranvann.

Treverket må alltid rengjøres grundig før man begynner på behandlingen.

Les alltid gjennom sikkerhetsdatabladet og databladet før du bruker produktet.

 

Påføring

ProtoxInsekt Konc. kan påføres med pensel, rull, ved sprøyting eller ved dypping.

 

Etter behandling

Tørketiden er ca. 8 timer ved 20 °C.

Redskaper og verktøy rengjøres med vann og såpe etter bruk.

ProtoxInsekt Konc. er holdbar i minst 18 måneder fra produksjonsdatoen i uåpnet emballasje og skal oppbevares frostfritt.

Tom emballasje og rester skal leveres til en kommunal avfallsordning for farlig avfall.

Bruk av ProtoxInsekt Konc. medfører en mindre hevelse på ubehandlet tre. Du må derfor regne med å måtte slipe av overflaten hvis du har tenkt å male den.

ProtoxInsekt Konc. kan tilsettes et fluorescerende stoff som lyser opp ved belysning med UV-lampe. Denne effekten kan du bruke for å kontrollere behandlingen.

Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys.