ProtoxHysan - Produktdata

Utspädning:Före användning kan ProtoxHysan spädas 1:4
Förbrukning:Beroende på botten, cirka 0,5 liter användningslösning/m2
Omrörning:Nej.
Applicering:Appliceras bäst med hand- eller ryggspray. Bearbetas med stel borste/kvast, svamp, polerskiva eller liknande.
Se avsnitt ”ProtoxHysan - användning” 
Användnings- temperatur:> 5 °C.
Ventilation:Se till att det finns bra ventilation under behandlingen och under uttorkningsperioden.
Korrosion/blekning:Det kan förekomma korrosion på vissa metaller och blekning på färgkänsliga ytor/material.
Torktid:4-8 timmar vid 20°C.
pH:8,5.
Lukt:Svagt klorliknande.
Rengöring:Vatten och tvål
Förvaring:Mörkt och kallt. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel.
Hållbarhet:1 år.
Deponering:Tom förpackning kan deponeras med sophämtningen.
Säkerhet:Läs leverantörsvägledningen innan användning. Med dimmspray ska helmask användas med B2/P2 filter. Får inte utsättas för temperaturer över 50 celsiusgrader eller tillföras syra, eftersom det då bildas klordioxid (se datablad).
Miljö:Inte märkningspliktig