ProtoxHysan - Produktdata

Fortynning:Før bruk kan ProtoxHysan fortynnes inntil 1:4
Forbruk:Avhengig av underlag, ca. 0,5 liter bruksoppløsning/m2
Omrøring:Nei
Påføring:Påføres best med hånd- eller ryggsprøyte. Bearbeides med stiv børste/kost, svamp, rulle mv. Se avsnittet "ProtoxHysan - Bruk"
Brukstemperatur:> 5 °C.
Ventilasjon:Sørg for god utlufting når behandlingen utføres og i tørkeperioden
Korrosjon/bleking:Det kan forekomme korrosjon på visse metaller og bleking på fargesensitive overflater/materialer
Tørketid:4-8 timer ved 20 °C
pH:8,5
Lukt:Svakt kloraktig
Rengjøring:Vann og såpe
Oppbevaring:Mørkt og kaldt. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler
Holdbarhet:1 år
Avfallshåndtering:Tom emballasje kan kastes i husholdningsavfallet
Sikkerhet:Les bruksanvisningen fra leverandøren før bruk. Ved tåkesprøyting må det brukes helmaske med B2/P2-filter. Må ikke utsettes for temp. over 50 grader celsius eller tilsettes syre, fordi det da dannes klordioksid (se datablad).
Miljø:Ikke merkepliktig