ProtoxHysan - Bruk


Muggvekst

Er det oppstått misfarging og vekst av muggsopp, desinfiseres el. nedvaskes den angrepne overflaten med ProtoxHysan. Eventuelt kombinert med støvsuging, avising, mekanisk avrensing, tørrdamprensing eller lign. før behandling.

I innemiljøet bør det alltid tilstrebes at en overflate angrepet av muggsopp avrenses til et renhetsnivå tilsvarende overflater som ikke er angrepet av muggsopp.


Bruk

ProtoxHysan påføres med blomstersprøyte eller hagesprøyte, deretter skrubbes overflaten med børste, svamp el. lign. ProtoxHysan kan også legges ut med tåkesprøyte, dersom det skal fjernes lukt i vanskelig tilgjengelige rom.


Inneklima:

Med ProtoxHysan er det ingen begrensning på det behandlede områdets størrelse, ettersom det etterlates helseskadelige kjemiske rester i bygningen, jf. inneklimarapport.


Fremgangsmåte:


Forberedelser

Muggsopp kan normalt gjenkjennes ved at det forekommer sortbrune, blågrønne og hvitaktige klatter og flekker på den angrepne bygningsdelen. Ofte sitter muggsoppen på den innsiden av tapetet, men den kan også sitte bak tapetet og også bak pussen på f.eks. murstein, betong mv.

Hvis muggsoppen sitter bak tapetet og/eller laget med puss, må man FJERNE tapetet henholdsvis pussen, FØR man går i gang med å avvaske muggsoppen.


Redskap:

 • Hage- eller blomstersprøyte
 • Beskyttelseshansker
 • Børste – av typen halvstiv nylon-oppvaskbørste
 • Evt. tildekking
 • Kluter til opptørking av søl
 • Evt. åndedrettsvern
 • ProClean kvalitetskontroll (evt. annen test)


Fortynning

ProtoxHysan er et konsentrat som kan fortynnes etter behov.*
Konsentrert ProtoxHysan - til spesielt vanskelig misfarging
1 del ProtoxHysan + 1 del vann - vanskelige angrep
1 del ProtoxHysan + 2 deler vann - mellomstore angrep
1 del ProtoxHysan + 3 deler vann - lette angrep


Avrensing med ProtoxHysan:

 1. Overflaten støvsuges grundig med støvsuger med pollenfilter (mikrofilter)
 2. En oppløsning av ProtoxHysan og vann blandes i en blomster- el. hagesprøyte.
 3. Den overflaten som er angrepet av mugg sprøytes med ProtoxHysan-oppløsningen og overflaten bearbeides grundig med en nylonbørste inntil muggangrepet er løsnet fra overflaten. Forbruk ca. 1/2 liter pr. m².
 4. Den bearbeidede overflate skylles så ren med oppløsningen fra blomster-/hagesprøyten. Dermed fjernes flest mulig sporer, partikler og skitt fra overflaten.
 5. Den "våte" Hysan-behandlede overflaten bør nå stå i opptil 1 døgn og virke. Restluktstoffene oksideres.
 6. Etter 1 døgns virketid kan overflaten evt. tørkes over med rent vann.
 7. Er det fare for gjenvekst på grunn av vedvarende fukt i underlaget, kan man etterbehandle med ProtoxSoppstopp.


Åndedrettsvern:

Hvis muggsaneringsoppgaven er av større omfang (dvs. området fyller mer enn et par A4 sider, og spesielt hvis oppgaven omfatter fjerning av materialer som er angrepet av mugg (tapet, puss, gipslag, isolering mv.), er det fore for at det kan frigis støv og muggsporer til luften. Det anbefales derfor at man bruker åndedrettsvern - minimum av typen P3. Et kombinert åndedrettsvern av typen A2/B2/P3 beskytter mot å puste inn partikler fra muggsoppene og samtidig også mot innånding av aerosoler fra desinfeksjonsmidlet når man sprøyter ProtoxHysan.


Kvalitetskontroll:

Hvis du selv vil kontrollere om muggsoppen er fjernet, kan dette gjøres med en ProClean test (bomullspinne). ProClean-testen er en standard proteintest som viser om muggsoppens proteiner er fjernet.


Bruk av ProClean

ProClean gir en tydelig fiolett fargereaksjon når det er fremmede eggehvitestoffer (protein) tilstede fra muggsoppen. Test kan utføres allerede 10-15 minutter etter avvasking er utført med ProtoxHysan. ProClean-bomullspinnen trekkes ut av plasthylsteret og overflaten (10x10 cm) svabres – hvis bomullspinne blir skitten er avrensingen ikke grundig nok – rens igjen og gjenta svabringen. Bomullspinnen settes tilbake i hylsteret, pipetten i toppen knekkes og væsken trykkes ned over bomullspinnen. Ristes forsiktig. Fargereaksjon skal avleses etter 5 minutter - og innen 10 min. Hvis området er godt nok rengjort ses en klar lys grønn farge. Hvis området derimot er forurenset blir væsken fiolett.

OBS! - det er viktig at området skyldes/avtørkes grundig slik at døde partikler fjernes mest mulig. Disse kan ikke måles med ProClean.


Luktfjerning

Dårlig lukt fra muggvekst, bakterievekst, døde dyr, lik mv. kan fjernes ved å gjennomfukte/avvaske de berørte overflatene eller tåkesprøyte med ProtoxHysan. Kombiner med ProtoxAbScent-posen som henges opp for fjerning av restlukt.


Forebygging mot muggsopp

Det er viktig å fjerne årsaken til at muggsoppangrepet er oppstått. Hvis ikke årsaken fjernes vil muggsoppen med stor sannsynlighet oppstå igjen. Hvis årsaken ikke kan fjernes, er det mulig å forebygge mot nye muggangrep med ProtoxSoppstopp som påføres den avrensede overflaten med pensel, sprøyte eller lignende.


Rensning av ventilasjonskanaler

Brukt som tåkesprøyting er ProtoxHysan særdeles godt egnet til å desinfisere ventilasjonssystemer eventuelt etter forutgående mekanisk rensing.