ProtoxHP8 - Produktdata

Leveransform:5 l. plastdunk.
Förtunning:Protox HP8 ska användas outspätt.
Applicering:Det inströmmande vattnet avlägsnas. När området är ”dränerat” appliceras Protox HP8 på alla ytor med vattenspruta eller liknande lågtrycksspruta.
Omrörning:Ej nödvändig.
Antändningstemperatur:Över fryspunkten.
Reaktionstid:Skumningen upphör efter ca. 30 minuter.
pH:ca. 6.
Lukt:Ingen.
Rengöring:Använd utrustning sköljs med vatten.
Blekning:Svarta (ej färgäkta) textilier kan blekas lätt.
Förvaring:Ska förvaras i den ursprungliga 20 l-förpackningen. Tål frost.
Hållbarhet:Upp till 1 år i originalförpackning.
Bortskaffning:Rester levereras till den kommunala avfallsanläggningen, tomt emballage kan slängas i det kommunala avfallet.
Arbetsmiljö:Inga särskilda krav, se säkerhetsdatabladet.