Protox HP8

Protox HP8 är ett professionellt medel som effektivt oskadliggör bakterier som uppstått av uppstigande avloppsvatten och inströmmande ytvatten i samband med skyfall och andra översvämningssituationer.

Protox HP8 är baserat på väteperoxid och mjölksyra och innehåller inga miljöfarliga ämnen, och vid användning utvecklas inga gaser.

Protox HP8 efterlämnar inga skadliga ämnen i inomhusmiljön eller på de behandlade ytorna.

Protox HP8 kan ge en lätt blekning på svarta textilier.