ProtoxHP8

ProtoxHP8 är ett professionellt medel som effektivt oskadliggör bakterier som uppstått av uppstigande avloppsvatten och inströmmande ytvatten i samband med skyfall och andra översvämningssituationer.

ProtoxHP8 är baserat på väteperoxid och innehåller inga miljöfarliga ämnen, och vid användning utvecklas inga gaser.

ProtoxHP8 efterlämnar inga skadliga ämnen i inomhusmiljön eller på de behandlade ytorna.

ProtoxHP8 kan ge en lätt blekning på svarta textilier.

Protox HP8 är testad enligt standard EN 1276