ProtoxHP8

ProtoxHP8 är ett professionellt medel som effektivt oskadliggör bakterier som uppstått av uppstigande avloppsvatten och inströmmande ytvatten i samband med skyfall och andra översvämningssituationer.

ProtoxHP8 är baserat på väteperoxid och innehåller inga miljöfarliga ämnen, och vid användning utvecklas inga gaser.

ProtoxHP8 efterlämnar inga skadliga ämnen i inomhusmiljön eller på de behandlade ytorna.

ProtoxHP8 kan ge en lätt blekning på svarta textilier.

Protox HP8 är testad enligt standard EN 1276

CLP klassificering

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

 

 

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”