ProtoxHP18 - Användning


Mögelsanering

ProtoxHP18 används outspätt på aktiva mögelsvampangrepp. Till appliceringen rekommenderas en vattenspruta eller ryggspruta. Normalt skummar ProtoxHP18 upp direkt som tecken på att utvecklandet av syre är igång.

Om angreppet är mycket torrt och svampen därmed är inaktiv, kan det inträffa att denna uppskumning INTE uppstår. Om produkten inte skummarupp så sker ingen desinficering. I sådana situationer rekommenderas ProtoxHysan/Biox.

Om området med mögelangrepp är väldigt fuktigt, kommer Protox HP18 inte kunna tränga in ordentligt i ytan, och därför kan det – trots uppskumning vara problem med effektiviteten. I sådana fall ska en halvstyv nylonborste användas för att bearbeta ytan, på samma sätt som vid användning av ProtoxHysan.

ProtoxHp18 kan användas för högeffektiv blekning med tillsatsen ”ProtoxTurbo Tillsats”.


Desinfektion efter uppstigande avloppsvatten, översvämningar etc.

ProtoxHP18 är effektivt mot bakterier och virus, och kan därför användas för desinficering efter uppstigande avloppsvatten, översvämningar i ytvattnet etc. Efter utpumpning av vattnet saneras ytorna som nämns under mögelsanering. Det är viktigt att reaktionen för löpa ut färdigt, dvs. att allt skum försvunnit av sig själv. Desinficering med väteperoxid är en relativt långsam process. Ev. kan det vara nödvändigt att genomföra behandlingen 2 gånger för att vara säker på desinficeringseffekten.


Arbetsmiljö

ProtoxHP18 är helt luktfri och avger inga farliga gaser, varför ett allmänt dammfilter för uppsamling av mögelrester är tillräckligt under arbetet.

ProtoxHP18 är kraftigt frätande och därför ska det under arbetet användas tättslutande heltäckande dräkt med huva, gummistövlar, handskar och ansiktsskydd – se mer om detta i säkerhetsbladet på www.protox.se.

ProtoxHP18 omfattas av lagdekret nr. 899 från 16/08/2011, och får endast säljas till professionella, liksom det finns regler för förvaringen av produkten.


Miljö

Det enda som avges vid användning av ProtoxHP18 är syre.

Det avges inga farliga ämnen i luften, och inga kemiska rester efterlämnas i rummet.

Då ProtoxHP18 inte lämnar några kemiska rester på ytan har produkten ingen förebyggande effekt mot återväxt av mögelsvamp. Om det finns risk får återuppfuktning så bör man förebygga med ProtoxMögel.