Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:

ProtoxHysan og ProtoxFugeRen er brugsklar og skal ikke fortyndes.

Omrøring:Nej.
Påføring:
ProtoxHysan påføres direkte på overfladen med sprayflasken. ProtoxFugeRen påføres med pensel eller medfølgende pen.
Anvendelse:På gummifuger og hårde fuger med skimmelvækst.
pH:
ProtoxHysan: Ca. 9,5. ProtoxFugeRen: 14
Lugt:Svagt kloragtigt.
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring:Opbevares i kassen, utilgængeligt for børn.
Holdbarhed:1 år i uåbnet emballage.
Bortskaffelse:Rester og tomemballage bortskaffes som farligt affald i.h.t. den lokal kommunes affaldsregulativer. I tvivlstilfælde forhør dig hos din kommune.
Sikkerhed:Gennemlæs altid brugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.