Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:ProtoxForsegler er brugsklar og må ikke fortyndes
Rækkeevne:4-8 m² pr. liter afhængig af træets sugeevne
Omrøring:Ja
Påføring:Med pensel eller ved sprøjtning
Anvendelses-temperatur:> 5°C
Ventilation:Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden
Tørretid:Berøringstør: Ca. 1-2 timer
Overmalbar: Ca. 24 timer (ved 20°C og 60% relativ fugtighed)
Bindemiddel:Akryl modificeret alkyd
pH:Ca. 9
Lugt:Lugtsvag. Ingen lugt efter udtørring
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug
Opbevaring:Opbevares frostfrit
Holdbarhed:Mindst 2 år i uåbnet emballage
Bortskaffelse:

Tom emballage kan smides ud med dagrenovationen

Rester afleveres til den kommunale affaldsindsamling

Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning
Miljø:MAL-kode 00-1