ProtoxForsegler - Produktdata

Fortynding:ProtoxForsegler er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
Forbrug:4-8 m²/liter, afhængig af træets sugeevne.
Omrøring:Ja.
Påføring:Med pensel eller ved sprøjtning.
Anvendelses-temperatur:> 5°C.
Ventilation:Sørg for god udluftning under påføring og i udtørringsperioden.
TørretidBerøringstør: Ca. 1-2 timer.
Overmalbar: Ca. 24 timer (ved 20°C/60% RF).
Bindemiddel:Akryl modificeret alkyd.
pH:Ca. 9.
Lugt:Lugtsvag. Efter udtørring ingen lugt.
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.
Opbevaring:ProtoxForsegler er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage.
Opbevares frostfrit.
Miljø:Malkode 00-1 (1993).
Bortskaffelse:Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen, rester afleveres til den kommunale affaldsindsamling.
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.