Datablad och produktdata


Datablad


Produktdata

Spädning:

ProtoxHysan och ProtoxFogRen är redo att användas och skall ej spädas.

  
Applicering:
ProtoxHysan appliceras direkt på ytan med sprayflaskan.  ProtoxFogRen appliceras med en pensel eller medföljande penna.
Applicering:På mjuka eller hårda fogar med mögeltillväxt.
pH:
ProtoxHysan: Ca.  9.5.  ProtoxFogRen: 14
Lukt:Svagt klorliknande.
Rengöring:Verktygen rengörs med tvål och vatten.
Lagring:Förvara i kartongen, utom räckhåll för barn.
Hållbarhet:1 år i oöppnad förpackning.
Avfallshantering:Rester och tomma förpackningar omhändertas som farligt avfall enl  den lokala kommunens avfallsbestämmelser.  Vid tveksamhet, fråga din kommun.
Säkerhet:Läs alltid bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet före användning.

 

Läs även