ProtoxFogRen

Effektiv borttagning av mögel och missfärgningar

 

FönsterkammarBadrumKundberättelse

 

ProtoxFogRen har tagits fram för att ta bort mögel och missfärgningar på fogar, fönsterbrädor och i badrum.  Ett ProtoxFogRen-kit består av 2 produkter som var och en löser sin del av uppgiften:

  • ProtoxHysan tar effektivt bort möglet. 
  • ProtoxFogRen gel bleker effektivt missfärgningar, även på djupet


ProtoxFogRen:

  • Tar effektivt bort mögel med ProtoxHysan
  • Tar bort missfärgningar från mögel med ProtoxFugeRen gel
  • ProtoxFugeRen är redo att användas direkt. 
  • Förorenar inte inomhusklimatet enligt VOC inomhusklimatrapporten. 

Du kan köpa ProtoxFogRen i vår webshop eller hos våra återförsäljare..


Förpackningsstorlekar

Kit med 500 ml ProtoxHysan och 250 ml ProtoxFugeRen.

CLP Klassificering

Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”

 

Läs även