Datablad og produktdata

 

Datablad

 

Fortynning:ProtoxDes Overflatedesinfeksjon
 er klar til bruk og må ikke fortynnes.
Forbruk:1 liters pr 20 m².
Omrøring:Ikke nødvendig.
Påføring:Spray på overflater og tørk av med en klut.
Bruksområde:Ved romtemperatur på rene overflater
pH:Ca. 6,5-7,5.
Lukt:Lett kloraktig.
Rengjøring:Ingen.
Oppbevaring:Oppbevares kjølig, men frostfritt og beskyttet mot direkte sollys.
Holdbarhet:1 år i uåpnet emballasje.
Avfallshåndtering:Tom emballasje og rester må leveres inn i det kommunale avfallsordningen for plastavfall.
Sikkerhet:Les alltid sikkerhetsdatabladet før igangkjøring.