Bruk av ProtoxDES Overflatedesinfeksjon


Hva er ProtoxDES Overflatedesinfeksjon?

ProtoxDES Overflatedesinfeksjon er et desinfeksjonsmiddel med bredt spekter, basert på hypoklorsyre. ProtoxDES Overflatedesinfeksjon er et mildt oksidasjonsmiddel og kan brukes på alle overflater som tåler vann og salt.

Det aktive stoffet i ProtoxDES Overflatedesinfeksjon er hypoklorsyre, også kalt superoksidert vann. ProtoxDES Overflatedesinfeksjon inneholder ca. 0,2 % hypoklorsyre som er produsert ved elektrolyse av saltløsning. Hypoklorsyre er også den aktive substansen hos mennesker og pattedyr som dannes i de hvite blodcellene for å bekjempe infeksjoner. Hypoklorsyre brytes raskt ned til vann og bordsalt etter påføring, og etterlater ingen farlige restprodukter for miljøet. Den inneholder heller ikke brannfarlige eller «flyktige organiske forbindelser» (VOC) og egner seg for desinfeksjon av både store og små overflater.

Du kan kjøpe ProtoxDES Overflatedesinfeksjon i nettbutikken vår eller hos forhandlerne våre.

 

Hvor kan ProtoxDES Overflatedesinfeksjon brukes

ProtoxDES Overflatedesinfeksjon er praktisk anvendelig som overflatedesinfeksjon i hjem, skoler, hotell- og restaurantbransjen, idretts- og helsefasiliteter, samt detaljhandel. Overalt der målet er et infeksjonsfritt og sunt miljø.

  • Kan brukes på alle overflater som tåler vann og salt.
  • Kan brukes på overflater i forbindelse med matvarer.
  • ProtoxDES bleker ikke overflater som stoppede møbler, tepper eller klær. I noen tilfeller med delikate overflater kan det være nødvendig å tørke/skylle det av for å unngå overfladiske flekker/avleiringer.
  • Kobber- og messingflater bør tørkes av med en fuktig klut for å unngå flekker/avleiringer.

 

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Produktet er ikke merkepliktig. Det kreves ingen spesifikke forholdsregler ved bruk av ProtoxDES Overflatedesinfeksjon. Vær imidlertid oppmerksom på at som for alle produkter som inneholder vann, er det fare for at huden tørker ut under langvarig eller gjentatt bruk. Personer med sensitiv eller tørr hud bør bruke vernehansker for å motvirke dehydrering.

 

Påføring

ProtoxDES påføres med spray og tørkes om nødvendig av med en klut etter ca. 5 min.

 

Etterbehandling

ProtoxDES Overflatedesinfeksjon krever ingen etterbehandling eller etterskylling.