Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:Brugsklar og må ikke fortyndes
Forbrug:

1 liter rækker til 20 m2

Omrøring:Nej
Påføring:Sprayes på overfladerne og aftørres med klud
Anvendelses:Ved stuetemperatur på rene overflader
pH:Ca. 6,5-7,5
Lugt:Svag kloragtig
Rengøring:Ingen
Opbevaring:Opbevares køligt, men frostfrit og beskyttet mod direkte sollys
Holdbarhed:1 år i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for plastikaffald
Sikkerhed:

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning