ProtoxBiox - Produktdata

Utspädning: Upplösning färdig att använda - får inte spädas.
Förbrukning: 0,5 - 1 liter pr. kvm.
Omröring: Nej.
Förvaring:ProtoxBiox är hållbar i 1 år i oöppnad förpackning. Produkten tål frost och ska förvaras mörkt och svalt.
Brukstemperatur:> 5° C.
Applicering:Används alltid aktiverad.
Appliceras med vattenkanna.
Får endast användas av utbildad personal - se för övrigt behandlingsinstruktion.
Det kan förekomma korrosion på metaller och blekning på organiska material.
Torktid:4-8 timmar v/20 °C
Rengöring: Verktyg rengörs med vatten direkt efter användning.
Vattenbaserad produkt som innehåller klordioxid.
Sammansättning:Produkten har en klorliknande lukt (luktar simhall).
Säkerhet:Läs alltid säkerhetsdatabladet innan produkten används.
Produkten får INTE blandas med syror eller värmas upp till över 50° C, då det därmed avges större mängder klordioxid.
Produkten ska användas aktiverad – detta kräver utbildning. Kontakta Protox för mer information.
Det ska alltid användas mekanisk utsugning, överdragskläder, stövlar och andningsskydd med lufttillförsel.
Miljö:Biox som inte är aktiverad är inte varningsmarkerad.
Deponering:Forslas bort med hushållsavfall.
Säkerhet:Kommunala insamlingsordningen eller direkt till avfallsföretag.