ProtoxBiox - Produktdata

Fortynning:Oppløsning klar til bruk - må ikke fortynnes
Forbruk:0,5 - 1 liter pr. kvm
Omrøring:Nei
Oppbevaring:ProtoxBiox er holdbar i 1 år i uåpnet emballasje. Produktet tåler frost og må oppbevares mørkt og kjølig
Brukstemperatur:> 5° C
Påføring:Brukes alltid aktivert.
Påføres med vannkanne.
Må kun brukes av personell med spesialopplæring - se i også behandlingsveiledningen.
Det kan forekomme korrosjon på metaller og bleking på organiske materialer.
Tørketid:4-8 timer v/20 °C
Rengjøring:Verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk
Sammensetning:Vannbasert produkt inneholdende klordioksid. Produktet har en kloraktig lukt (lukter av svømmehall).
Sikkerhet:Les alltid gjennom sikkerhetsdatabladet før produktetbrukes.
Produktet må IKKE blandes med syrer eller varmes opp til over 50 °C, fordi det da frigis større mengder klordioksid.
Produktet skal brukes aktivert – dette krever opplæring, henvendelse om dette direkte til Protox.
Det må alltid benyttes mekanisk utsug, heldress, støvler og luftforsynt åndedrettsvern.
Miljø:Ikke aktivert ProtoxBiox er ikke faremerket
Avfallshåndtering:Kastes med det daglige avfallet
Sikkerhet:Rester og tom emballasje kan leveres inn til den kommunale innsamlingsordning eller direkte til et avfallsfirma