ProtoxBiox

ProtoxBiox är mycket effektivt för desinfektion av stora horisontella betongytor.

ProtoxBiox avger klordioxid i vätskan.

Klordioxid är ytterst effektivt för desinfektion. Även mycket låga utspädningar har kraftig desinficerande verkan på mikroorganismer - både på virus, bakterier, mögel och alger.

ProtoxBiox utmärker sig genom en mycket snabb reaktionstid. Desinfektionen är effektiv inom få sekunder till få minuter.


Endast till professionella användare

Produkten säljs endast till professionella behandlare som har fått den nödvändiga utbildningen.

Aktiverad ProtoxBiox innehåller > 600 ppm fri klordioxid.


ProtoxBiox är snabb och billig i drift

Användningen av ProtoxBiox är enkel, snabb och billig till mögelrengöring, sett i förhållande de mekaniska metoder som vanligtvis används.

Stora betongytor som t.ex. fundament är särskilt lämpliga för Biox-behandlingar, då rengöringen säkrar en grundlig desinfektion med en mycket begränsad fysisk insatts och en kontakttid på endast ca 60 sekunder.


Godkänt för användning i livsmedelsverksamheter

ProtoxBiox är godkänt av "Fødevarestyrelsen" i Danmark för användning som desinfektionsmedel i förbindelse med desinfektion av lokaler, inventarier och utrustning som kommer i kontakt med livsmedel, i mjölklevererande besättningar och på fiskefartyg.

Godkännandenumret är: 2012-29-5409-00321


Miljön är den verkliga vinnaren

Inga kemiska rester kvarlämnas i inomhus- eller utomhusmiljön. Detta är en väsentlig fördel med ProtoxBiox i förhållande till nästan alla andra desinfektionsprodukter.

Den klordioxid som inte används till desinficeringen kommer att förångas till luften och nedbrytas till syre och kloridjoner av ljusets UV-strålar.

I samband med behandlingen kommer det lukta klordioxid (som i en simhall). Några timmar efter behandlingen kommer lukten ha försvunnit och det kommer endast kvarlämnas en ganska svag upplösning av vanligt kökssalt.

CLP klassificering

”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.”