ProtoxBiox

ProtoxBiox er et middel til desinfektion af store, vandrette betonoverflader mod bakterier, vira, gær- og skimmelsvampe.

  • Desinficerer store, vandrette betonoverflader
  • Har en hurtig reaktionstid, som giver desinfektion inden for få sekunder eller minutter
  • Må KUN anvendes af professionelle med den rette uddannelse

Fordelene ved ProtoxBiox

ProtoxBiox er nem, hurtig og billig at bruge til rengøring af skimmel i forhold til de almindeligt mekaniske metoder. Store betonoverflader som f.eks. terrændæk nyder særligt godt af en ProtoxBiox-behandling. En afrensning med ProtoxBiox sikrer en grundig desinfektion med meget begrænset fysisk indsats og en kontakttid på kun ca. 60 sekunder. Med en fornuftig arbejdsfordeling kan to mand derfor nå rigtig mange kvadratmeter på en arbejdsdag.

Det aktive stof i ProtoxBiox er chlordioxid, som nedbryder bakterier, vira og lignende. På grund af chlordioxids meget høje reaktivitet bliver den overskydende chlordioxid meget hurtigt nedbrudt. Efter bare et par timers udluftning, er der intet tilbage og det behandlede område kan frigives. En veludført behandling med ProtoxBiox bliver altid kvalitetsgodkendt, så der er ingen fare for, at arbejdet skal laves om.

Den virkelige vinder er miljøet. Når du bruger ProtoxBiox, efterlader du nemlig hverken kemiske rester i inde- eller udemiljøet. Det er en væsentlig fordel ved ProtoxBiox i forhold til næsten alle andre desinfektionsprodukter. I stedet vil den chlordioxid, der ikke bliver brugt til desinficeringen, fordampe til luften og blive nedbrudt til ilt og kloridioner af lysets UV-stråler.

ProtoxBiox er testet og godkendt

ProtoxBiox er godkendt af fødevarestyrelsen til desinfektion af lokaler, inventar og udstyr, der kommer i kontakt med fødevarer, i mælkeleverende besætninger og på fiskefartøjer.

Det danske godkendelsesnummeret er: 2012-29-5409-00321.

Produktet er også testet efter EN-standarderne EN 14476 (også mod Corona) og EN 13697.

ProtoxBiox er ikke faremærket.

Anvendelse af ProtoxBiox

Hvad er ProtoxBiox?

ProtoxBiox er et effektivt middel til desinfektion mod alle former for bakterier, vira, gær- og skimmelsvampe. Midlet frigiver chlordioxid i væsken, når du tilføjer aktivatoren. Chlordioxid er meget effektivt til desinfektion. Selv meget lave fortyndinger har en kraftig desinficerende virkning på mikroorganismer – både på virus, bakterier og skimmelsvampe. Det er det, der gør ProtoxBiox så effektivt.

Når du behandler med ProtoxBiox, vil der være en lugt af chlordioxid (som i en svømmehal). Få timer efter behandlingen vil lugten være forsvundet og der vil kun være efterladt en ganske svag opløsning af almindeligt køkkensalt.

ProtoxBiox sælges kun til professionelle behandlere, der har fået den nødvendige uddannelse. Har du ikke denne uddannelse, så kontakt os for at høre mere.

ProtoxBiox leveres som 400-500 ppm opløsning af stabiliseret chlordioxid sammen med en aktivator.

Du kan købe ProtoxBiox direkte fra os. Kontakt os for at høre mere.

Lidt kemi: Chlordioxid

ProtoxBiox indeholder stabiliseret chlordioxid, som frigives, når du tilsætter aktivatoren. Reaktionen farver væsken gul og den begynder at lugte af chlordioxid (som i en svømmehal).

Kloridoxid er et meget effektivt oxidationsmiddel, der nedbryder de proteiner, som udgør selve cellemembranen i mikroorganismerne. Da der er tale om en direkte nedbrydning, kan organismerne ikke danne resistens imod stoffet. Chlordioxid angriber og ødelægger mikroorganismerne, uanset om de sidder fast (i en biofilm) eller de er frit flydende i vandfasen.

Chlordioxid anvendes til mange forskellige former for desinfektion.

Chlordioxid danner – i modsætning til klor og hypoklorit – ingen ubehagelige (toxiske og carcinogene) biprodukter ved brug.

Chlordioxid virker ved meget lave koncentrationer. Selvom man i procesvand tilsætter ned til 0,5 ppm, virker chlordioxiden meget hurtigt – så hurtigt at den nødvendige kontakttid måles i sekunder.

Chlordioxid er et meget ustabilt kemisk stof. Derfor vil den del, der ikke bruges til nedbrydning af mikroorganismer i forbindelse med behandlingen, fordampe til luften, hvor det vil nedbrydes til ilt og kloridioner (almindeligt køkkensalt) ved hjælp af lysets UV-stråler.

 

Hvor bruger du ProtoxBiox?

  • Bruges på store, vandrette betonoverflader som betondæk og kældergulve
  • Bruges ved skimmelvækst eller bakterieangreb
  • Kan bruges efter oversvømmelse, opstigende kloakvand og lignende
    Bruges ved en temperatur over 5°C

Produktet kan ødelægge nogle metaller og blege organiske materialer.

Hvor bruger du ProtoxBiox?

ProtoxBiox og ProtoxHysan bruges begge til afrensning af skimmel og bakterier, men produkterne bruges på forskellige måder og overflader. Derfor har vi lavet en brugsanvisning, som viser dig, hvornår og hvordan de to produkter bruges.

Formålet med brugsanvisningen er at opnå bedre kvalitetsstyring på opgavernes løsning. Derfor har vi også taget forskellige metoder til hvordan både intern og ekstern kontrol kan udføres med i brugsanvisningen.

Brugsanvisningen er i PDF-format. Du kan derfor printe den ud, laminere den og tage den med på opgaver, så du altid ved, hvordan du skal gå til den individuelle opgave.

Hent brugsanvisningen her.

Forberedelse

ProtoxBiox er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbruget er ca. 0,5-1 liter pr. m2.

Produktet skal ikke omrøres inden brug.

Er der tale om skimmelangreb, oversvømmelse eller opstigende kloakvand, skal området rengøres inden behandling med ProtoxBiox.

 

Sikkerhed

ProtoxBiox indeholder chlordioxid, som skal aktiveres for at virke. Aktiveringen betyder, at ProtoxBiox ikke er ufarligt at bruge. ProtoxBiox sælges derfor KUN til personer, som har modtaget den nødvendige oplæring i, hvordan man bruger produktet. Har du ikke denne uddannelse, så kontakt os for at høre mere.

Når du bruger ProtoxBiox, skal du altid være meget opmærksom på din og andres sikkerhed. Læs altid sikkerhedsanvisningerne og sikkerhedsdatabladet grundigt, inden du bruger midlet.

Du skal altid som minimum bære åndedrætsværn af typen B2/P3, overtræksdragt, støvler, handsker og øjenbeskyttelse. Du skal også sørge for lokaludsugning. Hvis du skal bruge ProtoxBiox i kældre og lignende lukkede rum, hvor du ikke kan sikre tilførsel af frisk luft, så SKAL du brugte friskluftsforsynet åndedrætsværn.

ProtoxBiox må desuden IKKE blandes med syrer eller opvarmes til over 50°C. Hvis det sker, kan der nemlig frigives større mængder chlordioxid.

Påføring

ProtoxBiox skal aktiveres inden anvendelse og kan påføres med vandkande.

Produktet må KUN anvendes af uddannet personale.

Efter behandling

Tørretiden er 4-8 timer ved 20°C.

Redskaber og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

ProtoxBiox tåler frost og skal opbevares mørkt og køligt.

Produktet er holdbart i 1 år i uåbnet emballage.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

 

Emballagestørrelser

5,0 liter plastdunk

CLP Klassificering

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.