ProtoxBiox

ProtoxBiox er veldig effektivt til desinfeksjon av store vannrette betongoverflater.

ProtoxBiox frigir klordioksid i væsken.

Klordioksid er svært effektivt til desinfeksjon. Selv svært lave fortynninger har kraftig desinfiserende virkning på mikroorganismer - både på virus, bakterier, muggsopp og alger.

ProtoxBiox utmerker seg med en svært kort reaksjonstid. Desinfeksjonen virker i løpet av noen få sekunder til noen få minutter.


Kun for profesjonelle brukere

Produktet selges kun til profesjonelle behandlere som har fått nødvendig opplæring.

ProtoxBiox leveres som 1000 ppm oppløsning av stabilisert klordioksid sammen med en aktivator.


ProtoxBiox er rask og billig i bruk

Sammenlignet med vanlige mekaniske metoder for fjerning av muggsopp, er Biox både enkel, rask og billig å bruke.

Store betongoverflater som f.eks. grunnplater, er spesielt godt egnet for Biox-behandling, fordi avrensingen vil sikre grundig desinfeksjon med svært begrenset fysisk innsats og en kontakttid på bare ca. 60 sekunder.


Godkjent til bruk i matvarevirksomheter

Biox er godkjent av mattilsynet for bruk som desinfeksjonsmiddel i forbindelse desinfeksjon av lokaler, inventar og utstyr som kommer i kontakt med matvarer, i melkeleverende besetninger og på fiskefartøyer.

Godkjennelsesnummeret er: 2012-29-5409-00321


Miljøet er den virkelige vinneren

Det etterlates ikke kjemiske rester i inne- eller utemiljøet. Dette er en betydelig fordel ved ProtoxBiox i forhold til nesten alle andre desinfeksjonsprodukter.

Det klordioksidet som ikke blir brukt til desinfiseringen vil fordampe og bli brutt ned til oksygen og kloridioner av lysets UV-stråler.

I forbindelse med behandlingen vil det være en lukt av klordioksid (som i en svømmehall). Få timer etter behandlingen vil lukten være forsvunnet, og det vil bare etterlate seg en ganske svak oppløsning av vanlig kjøkkensalt.