ProtoxBiox

ProtoxBiox er veldig effektivt til desinfeksjon av store vannrette betongoverflater.

ProtoxBiox frigir klordioksid i væsken.

Klordioksid er svært effektivt til desinfeksjon. Selv svært lave fortynninger har kraftig desinfiserende virkning på mikroorganismer - både på virus, bakterier, muggsopp og alger.

ProtoxBiox utmerker seg med en svært kort reaksjonstid. Desinfeksjonen virker i løpet av noen få sekunder til noen få minutter.


Kun for profesjonelle brukere

Produktet selges kun til profesjonelle behandlere som har fått nødvendig opplæring.

Aktivert ProtoxBiox inneholder >600 ppm fritt klordioxid.


ProtoxBiox er rask og billig i bruk

Sammenlignet med vanlige mekaniske metoder for fjerning av muggsopp, er Biox både enkel, rask og billig å bruke.

Store betongoverflater som f.eks. grunnplater, er spesielt godt egnet for Biox-behandling, fordi avrensingen vil sikre grundig desinfeksjon med svært begrenset fysisk innsats og en kontakttid på bare ca. 60 sekunder.


Godkjent til bruk i matvarevirksomheter

Biox er godkjent av mattilsynet for bruk som desinfeksjonsmiddel i forbindelse desinfeksjon av lokaler, inventar og utstyr som kommer i kontakt med matvarer, i melkeleverende besetninger og på fiskefartøyer.

Godkjennelsesnummeret er: 2012-29-5409-00321


Miljøet er den virkelige vinneren

Det etterlates ikke kjemiske rester i inne- eller utemiljøet. Dette er en betydelig fordel ved ProtoxBiox i forhold til nesten alle andre desinfeksjonsprodukter.

Det klordioksidet som ikke blir brukt til desinfiseringen vil fordampe og bli brutt ned til oksygen og kloridioner av lysets UV-stråler.

I forbindelse med behandlingen vil det være en lukt av klordioksid (som i en svømmehall). Få timer etter behandlingen vil lukten være forsvunnet, og det vil bare etterlate seg en ganske svak oppløsning av vanlig kjøkkensalt.