Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:

Protox Algefjerner er brugsklar og må ikke fortyndes.

Forbrug:4-6 m2 per liter.
Omrøring:Nej.
Påføring:
Kan påføres med pensel/børste, ved sprøjtning (havesprøjte, vandkande) eller højtryksrensning.
Anvendelse:På frostfrie overflader, hvor anden form for snavs og skidt end alger er fjernet, fx ved fejning.
pH:7-8.
Lugt:Sæbeagtig.
Rengøring:Værktøj, kander og sprøjter mm., skylles med vand og sæbe.
Opbevaring:Frostfrit og beskyttet mod direkte sollys.
Holdbarhed:2 år i uåbnet emballage.
Bortskaffelse:Rester og tomemballage bortskaffes som farligt affald i.h.t. den lokal kommunes affaldsregulativer. I tvivlstilfælde forhør dig hos din kommune.
Sikkerhed:Gennemlæs altid brugsanvisningen på etiketten og sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.