Anvendelse af ProtoxAkvagrund2

Hvad er ProtoxAkvagrund2?

ProtoxAkvagrund2 er et farveløst, vandigt middel til at beskytte ubehandlet udendørs træværk mod råd, svamp, skimmel og blåsplint. Produktet kan også forsegle utilgængelige områder mod skimmelvækst f.eks. tagkonstruktioner, inde i vægkonstruktioner og under opklodsede gulve.

ProtoxAkvagrund2 er meget lugtsvag og efter indtørring er der slet ingen lugt.

Vær opmærksom på, at en overflade behandlet med ProtoxAkvagrund2 får nedsat sin eventuelle damppermeabilitet. En overflade behandlet med ProtoxAkvagrund2 kan derfor komme til at virke som en dampspærre. Husk at indtænke dette i valget af behandlingsmetode.

Du kan købe ProtoxAkvagrund2 på vores webshop eller hos vores forhandlere.

 

Forsegling

En forsegling kan være den eneste og derfor bedste måde at forhindre spredning af skimmelsporer fra skimmelsvampeangreb på utilgængelige steder f.eks. tagkonstruktioner med skråvægge, under opklodsede gulve, i kabelkanaler etc.

Hvis forseglingen skal foretages i ubeboet område, anbefaler vi ProtoxAkvagrund2. Skal forseglingen foretages i beboet område med kontakt til indemiljøet, anbefaler vi i stedet ProtoxForsegler, som har et lavere indhold af fungicid.

 

Dokumentation af forsegling

Hvis du vælger en forsegling i stedet for en afrensning af skimmelsvamp, er det vigtigt at få det aftalt helt klart med ejendommens ejer og brugere, så der ikke opstår misforståelser nu eller i fremtiden.

Ved en forsegling fjerner du hverken skimmelsvampen eller misfarvningen, men indkapsler og uskadeliggør den. Ved en visuel inspektion af det behandlede område kan det derfor se ud, som om skimmelsvampeangrebet stadig er aktivt.

Derfor er det vigtigt, at ejendommens ejer/brugere får en dokumentation for, hvilken behandling der er foretaget, af hvem, hvornår og med hvilket produkt. Så kan de senere - f.eks. i forbindelse med salg af ejendommen - dokumentere, at det er et gammelt, velbehandlet og uskadeligt skimmelsangreb.

Læs også artiklen ””Forseglingsmetoden”: Behandling af utilgængelige skimmelangreb”.

 

Hvor bruger du ProtoxAkvagrund2?

ProtoxAkvagrund2

  • Bruges på nyt og gammelt, ubehandlet, udendørs træværk
  • Kan bruges til træbeskyttelse på f.eks. vinduer, døre, træterrasser, beklædninger, tagudhæng, vindskeder, hegn, carporte og undertage af krydsfiner eller andre træmaterialer
  • Kan bruges til forsegling af skimmelvækst f.eks. på tagkonstruktioner, inde i vægkonstruktioner og under opklodsede gulve
  • Bruges på træ med en temperatur over 5°C, en relativ luftfugtighed under 80 % og en træfugt under 18 %

 

Forberedelse

ProtoxAkvagrund2 er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Rækkeevnen er 4-6 m2 pr. liter, men det afhænger meget af træets sugeevne. På nyt træ kan produktet række op til 8 m2 pr. liter.

Produktet skal omrøres inden brug.

Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden.

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden du bruger produktet.

 

Påføring

ProtoxAkvagrund2 kan påføres med pensel, ved sprøjtning, dypning eller påføringsmaskine.

Undgå spild af produktet på jorden eller i vandløb.

Foretag altid behandlingen på befæstet overflade eller med afdækning.

 

Efter behandling

Tørretiden er ca. 1-2 timer, før overfladen er berøringstør og ca. 24 timer til den er klar til overmaling. Indtørringen sker bedst ved en temperatur på 23°C og en relativ luftfugtighed på 60 %.

Redskaber og værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

ProtoxAkvagrund2 er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage og skal opbevares frostfrit.

Tom emballage og rester kan smides ud med dagrenovationen.

Hvis træ behandlet med ProtoxAkvagrund2 udsættes for vind og vejr, skal det beskyttes med overfladebehandling, som løbende skal vedligeholdes efter producentens anvisninger. Alle produkter til udendørs træværk kan anvendes