ProtoxAkvagrund2 - Anvendelse

ProtoxAkvagrund2 påføres med pensel, rulle, sprøjte, havesprøjte, ved dypning eller via påføringsmaskine.

Temperaturen skal ved påføring og tørring være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Træet må ikke have en træfugtighedsprocent på mere end 18%.

Ved afdrypning af behandlet træ skal der sørges for opsamling af midlet, således at jord, vandløb og lignende ikke forurenes.


Efterbehandling

Overflader af ProtoxAkvagrund2 behandlet træ, som udsættes for vejrligets påvirkninger, skal beskyttes med en overfladebehandling, der løbende vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger. Alle normalt i handelen forekommende produkter til udendørs træværk vil kunne anvendes.

Misfarvning

Påføring på ikke sugende overflader såsom glas, plastik, glaserede fliser m.v., kan medføre en vis hindedannelse efter tørring som er vanskelig at fjerne.