Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:ProtoxAkvagrund2 er brugsklar og må ikke fortyndes
Rækkeevne:4-6 m² pr. liter, men meget afhængig af træets sugeevne. Kan på nyt træ række op til 8 m² pr. liter
Omrøring:Ja
Påføring:Med pensel, ved sprøjtning eller dypning
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C
Ventilation:Sørg for god udluftning under påføring og i udtørringsperioden
Tørretid:

Berøringstør: Ca. 1-2 timer

Overmalbar: Ca. 24 timer (ved 23°C og 60% relativ fugtighed)

Bindemiddel:Alkyd/acryl
pH:Ca. 9
Lugt:Lugtsvag. Ingen lugt efter udtørring
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe
Opbevaring:Opbevares frostfrit
Holdbarhed:Mindst 2 år i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Tom emballage og rester kan smides ud med dagrenovationen
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning
Miljø:MAL-kode 00-1