ProtoxAkvagrund - Produktdata

Fortynding:ProtoxAkvagrund er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
Forbrug:3-5 m²/liter, men meget afhængig af træets sugeevne. Kan på nyt træ række op til 8 m²/liter.
Omrøring:Ja.
Påføring:Med pensel, ved sprøjtning eller dypning.
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C.
Ventilation:Sørg for god udluftning under påføring og i udtørringsperioden.
Tørretid:Berøringstør: Ca. 1-2 timer.
Overmalbar: Ca. 24 timer (ved 23°C/60% RF).
Bindemiddel:Alkyd/acryl.
pH:ca. 9.
Lugt:Lugtsvag. Efter udtørring ingen lugt.
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring:ProtoxAkvagrund er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage.Opbevares frostfrit.
Miljø:Malkode 00-1 (1993).
Bortskaffelse:Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.