ProtoxAkvagrund

ProtoxAkvagrund er et professionelt vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt, ubehandlet udendørs træværk, der skal beskyttes mod råd, svamp og blåsplint. ProtoxAkvagrund er godkendt efter biocidforordningen med nummeret MST 542-5.

ProtoxAkvagrund kan anvendes til f.eks.

 • Vinduer
 • Døre
 • Træterrasser
 • Beklædninger
 • Tagudhæng
 • Vindskeder
 • Hegn
 • Carporte
 • Undertage af krydsfiner eller andre træmaterialer

ProtoxAkvagrund er testet mod både blåsplint, råd og svamp og lever op til de strenge krav til effektivitet (EN 84, EN 73, EN 152.1). Derudover forebygger midlet også mod skimmelvækst.


Bekæmpelse af skimmelsvamp i utilgængelige områder

En forsegling kan være den eneste (bedste) måde at forhindre spredning af skimmelsporer fra skimmelsvampeangreb på utilgængelige steder, f.eks. tagkonstruktioner med skråvægge, under opklodsede gulve, i kabelkanaler etc.

ProtoxAkvagrund er særdeles effektivt til at forsegle skimmelforekomster på sådanne steder hvor det ikke er fysisk eller økonomisk muligt at fjerne dem med ProtoxHysan, det vil typisk være:

 • Krydsfiners undertage
 • Spånplader i vægkonstruktioner
 • Gips inde i vægkonstruktioner


Arbejdsmiljø

ProtoxAkvagrund er et farveløst træbeskyttelsesmiddel på vandbasis. Det har en lav mal-kode (00-1) og er ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lign.

Med valget af ProtoxAkvagrund lever du fuldt op til kravene i arbejdsmiljø-lovgivningen om at vælge det mindst farlige produkt.