ProtoxAbScent - Användning


Sommarstuga/bil/båt/husvagn

Innan husvagnen/båten/sommarstugan stängs igen för vintern hängs ett lämpligt antal påsar med ProtoxAbscent Luktborttagare upp (se guiden för antal påsar). Under 1-3 veckar bildar påsarna klordioxid som förhindrar att den typiska ”innestängda” lukten bildas. Metoden kan även användas för att ta bort röklukt i bilar eller för att få bort lukten av bortglömda/förstörda matvaror. I husvagnar/båtar kommer normalt 1-2 veckors användning av ProtoxAbscent Luktborttagare att lösa problem med dålig lukt.


Textiler/skor/möbler

Placera det illaluktande objektet i ett mindre rum/skåp och häng upp 1 påse med ProtoxAbscent Luktborttagare. Kontrollera resultatet efter 1 vecka.


Hus/bostäder

Luktproblem från urin, avföring, döda djur/människor - ta så mycket som möjligt bort orsaken till den dåliga lukten. Det kan vara nödvändigt att byta ut golvbrädor, reglar etc. Tillgängliga områden kan tvättas av med ProtoxHysan, och eventuellt kan ProtoxHysan användas som ångsprutning. Den restlukt som finns kvar kan tas bort genom att ett lämpligt antal påsar med ProtoxAbscent Luktborttagare hängs upp.


Sotlukt efter brandskada

Innan en luktsanering påbörjas måste brandskadat byggmaterial plockas bort. Därefter ska alla tillgängliga ytor rengöras grundligt med ProtoxHysan efterföljt av en ångsprutning. Avsluta med att hänga upp ett lämpligt antal påsar med ProtoxAbscent Luktborttagare.
Rummen förseglas för obehöriga. Luktsaneringen kontrolleras efter ca 1 månad och fortsätter tills lukten försvinner. Lukter från vissa rökgaser som orsakas av bland annat pvc och nylon kan vara mycket svåra att neutralisera.


Säkerhetsregler

Vid normalt bruk utvecklas inte klordioxid i sådan mängd att det överstiger det arbetshygieniska gränsvärdet på 0,1 ppm. Det rekommenderas dock inte att uppehålla sig längre stunder i rum som luktsaneras med ProtoxAbscent Luktborttagare.
Bildandet av klordioxid kräver en luftfuktighet på minst 50%. ProtoxAbscent ska inte komma i kontakt med flytande vatten, då det kommer att ske en mycket kraftig bildning av klordioxid.


Guide till antal påsar som ska användas:

Antal påsar:Rumsstorlek:

1 påse

Rum på 40-60 m3, båtar, husvagnar, bilar, garderober, kryputrymmen, vindar, ventilationskanaler, etc.

2-3 påsar

Rum på 60-80 m3

3-5 påsar

Rum på 80-200 m3