ProtoxAbScent

ProtoxAbScent Luktborttagare är ett mycket effektivt sätt att ta bort de flesta lukter av rök (brand/tobak), mögel, urin, avföring, döda djur/människor etc.

ProtoxAbScent Luktborttagare är mycket enkelt att använda. Innerpåsen hängs upp och fukten i luften får kemikalierna i påsen att reagera och bilda klordioxid. Klordioxiden bryter ner de illaluktande ämnena och tar på det sättet bort dålig lukt.

ProtoxAbScent Luktborttagare innehåller inte parfym eller andra doftämnen som kan maskera den dåliga lukten.

CLP klassificering

Brand-ætsendeFara

Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.