ProtoxSvamp - Produktdata

Fortynding:ProtoxSvamp er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.
Forbrug/Murværk:Bekæmpende behandling: 0,75 liter pr. m². Forbyggende behandling: 0,50 liter pr. m².
Forbrug/Træværk:Bekæmpende behandling: 0,50 liter pr. m². Forbyggende behandling: 0,25 liter pr. m².
Omrøring:Ja.
Påføring:Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. På grund af den lave viskositet, kan almindeligt sprøjteudstyr anvendes.
Anvendelses-temperatur:> 5°C.
Tørretid:Ca. 8 timer ved 20°C på porøs overflade.
Kontrol:Behandlede overflader vil ved belysning med UV-lampe lyse blåligt. Effekten er tydeligst i mørke eller tusmørke og aftager med lyspåvirkning.
pH:ca. 7.
Lugt:Let olieagtig.
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe.
Opbevaring:ProtoxSvamp er holdbar i mindst 3 år i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.