Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:ProtoxSvamp er brugsklar og må ikke fortyndes
Forbrug/Murværk:

Bekæmpende behandling: 0,75 liter pr. m²

Forbyggende behandling: 0,50 liter pr. m²

Forbrug/Træværk:

Bekæmpende behandling: 0,50 liter pr. m²

Forbyggende behandling: 0,25 liter pr. m²

Omrøring:Ja
Påføring:Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. På grund af den lave viskositet kan almindeligt sprøjteudstyr anvendes
Anvendelses-temperatur:> 5°C
Tørretid:Ca. 8 timer ved 20°C på porøs overflade
Kontrol:Behandlede overflader vil ved belysning med UV-lampe lyse blåligt. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys
pH:Ca. 7
Lugt:Let olieagtig
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe
Opbevaring:Opbevares frostfrit
Holdbarhed:Mindst 2 år i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning
Miljø:MAL-kode 00-1