Trænedbrydende svampe


Kendetegn:

Trænedbrydende svampe kan, i modsætning til skimmelsvampe, nedbryde træet, så det sprækker på tværs eller langs af årerne. Desuden danner svampene ofte frugtlegemer med hat og stok eller vokser ud som konsoller, som det ofte ses på træer i skoven. Visse svampe kan også vokse i murværk (fx. ægte hussvamp). Endelig kan mange trænedbrydende svampe danne vatagtige (mycelier) til trådede forekomster (strengmycelier), der gror ud over bygningsmaterialerne.

Råd kaldes den nedbrydningstilstand der opstår, når svampeangreb nedbryder træet meget langsomt (over mange år). Svamp kaldes den nedbrydningstilstand der opstår, når et svampeangreb nedbryder træet over meget kort tid (få år eller måneder). Denne skelnen er væsentlig i forsikringssammenhæng.


Relevante produkter:

Til bekæmpelse af og forebyggelse af ægte hussvamp og andre træ- og murødelæggende svampe i bygninger:

Til forebyggelse mod svampeangreb i træværk: