ProtoxHP8 - Produktdata

Leveringsform:5 l. plastdunk.
Fortynning:ProtoxHP8 skal brukes utspedd.
Påføring:Det innstrømmende vannet fjernes. Når området er ”drenert” påføres ProtoxHP8 på alle overflater med vannsprut eller lignende lavtrykkssprøyte.
Omrøring:Ikke nødvendig.
Antenningstemperatur:Over frysepunktet.
Reaksjonstid:Skummingen opphører etter ca. 30 minuter.
pH:ca. 6.
Lukt:Ingen.
Rengjøring:Brukt utstyr skylles med vann.
Bleking:Svarte tekstiler kan blekes lett.
Oppbevaring:Skal oppbevares i den opprinnelige 20 l-forpakningen. Tåler frost.
Holdbarhet:Opp til 1 år i originalforpakning.
Bortskalling:Rester leveres til det kommunale avfallsanlegget, tom emballasje kan kastes i det kommunale avfallet.
Arbeidsmiljø:Ingen spesielle krav, se sikkerhetsdatabladet.