ProtoxHP8

ProtoxHP8 er et profesjonelt middel som effektivt uskadeliggjør bakterier som oppstår av oppstigende avløpsvann og innstrømmende overflatevann i forbindelse med regnskyll og andre oversvømmingssituasjoner.

ProtoxHP8 er basert på hydrogenperoksid og inneholder ingen miljøfarlige stoffer, og ved bruk utvikles ingen gasser.

ProtoxHP8 etterlater ingen skadelige stoffer i innendørsmiljøer eller på de behandlede overflatene.

ProtoxHP8 kan gi en lett bleking på svarte tekstiler.

Protox HP8 er testet i henhold til standard EN 1276

 

CLP Klassifisering

Fare

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.