Protox HP8

Protox HP8 er et profesjonelt middel som effektivt uskadeliggjør bakterier som oppstår av oppstigende avløpsvann og innstrømmende overflatevann i forbindelse med regnskyll og andre oversvømmingssituasjoner.

Protox HP8 er basert på hveteperoksid og melkesyre og inneholder ingen miljøfarlige stoffer, og ved bruk utvikles ingen gasser.

Protox HP8 etterlater ingen skadelige stoffer i innendørsmiljøer eller på de behandlede overflatene.

Protox HP8 kan gi en lett bleking på svarte tekstiler.