ProtoxHP18 - Bruk


Muggsanering

ProtoxHP18 brukes utspedd på aktive muggsoppangrep. Til påføringen anbefales en vannsprøyte eller ryggsprøyte. Normalt skummer ProtoxHP18 opp direkte som tegn på at utviklingen av syre er i gang.

Hvis angrepet er veldig tørt og soppen dermed er inaktiv, kan det inntreffe at denne oppskummingen IKKE oppstår. Hvis produktet ikke skummer opp, skjer ingen desinfisering. I slike situasjoner anbefales ProtoxHysan/Biox.

Hvis området med soppangrep er veldig fuktig, vil ProtoxHP18 ikke kunne trenge inn ordentlig i overflaten, og derfor kan det - tross oppskumming være problemer med effektiviteten. I slike tilfeller skal en halvstiv nylonbørste brukes for å bearbeide overflaten, på samme måte som ved bruk av ProtoxHysan.

Protox HP18 kan brukes for høyeffektiv bleking med tillegget ”ProtoxTurbo Tillsats”.


Desinfeksjon etter oppstigende avløpsvann, oversvømminger osv.

ProtoxHP18 er effektivt mot bakterier og virus, og kan derfor brukes for desinfisering etter oppstigende avløspvann, oversvømminger i overflatevannet osv. Etter utpumping av vannet saneres overflatene som nevnes under muggsanering. Det er viktig at reaksjonen får løpe ut ferdig, dvs. at alt skum forsvinner av seg selv. Desinfisering med hydrogenperoksid er en relativt langsom prosess. Ev. kan det være nødvendig å gjennomføre behandlingen 2 ganger for å være sikker på desinfiseringseffekten.


Arbeidsmiljø

ProtoxHP18 er helt luktfri og avgir ingen farlige gasser, derfor er et vanlig støvfilter for oppsamling av muggrester tilstrekkelig under arbeidet.

ProtoxHP18 er kraftig korrosivt og derfor skal det under arbeidet brukes tettsittende heldekkende drakt med lue, gummistøvler, hansker og ansiktsvern - se mer om dette i sikkerhetsdatabladet på www.protox.no.

ProtoxHP18 omfattes av lovforordning nr. 899 fra 16/08/2011, og skal kun selges til profesjonelle, på samme måte som det finnes regler for oppbevaring av produktet.


Miljø

Det eneste som avgis ved bruk av ProtoxHP18er syre.

Det avgis ingen farlige stoffer i luften, og ingen kjemiske rester etterlates i rommet.

Ettersom ProtoxHP18 ikke legger igjen noen kjemiske rester på overflaten har produktet ingen forebyggende effekt mot ettervekst av muggsopp. Hvis det er risiko for gjenfuktig, bør man forebygge med ProtoxSoppStopp.