Protox HP18

Protox HP18 er et effektivt desinfeksjonsmiddel basert på hydrogenperoksid.

Protox HP18 er svært enkel å bruke, da produktet bare behøver å påføres med f.eks. en vannsprøyte.

Ved kontakt med aktiv muggsopp eller bakterier skummer produktet opp og da frigjøres det syre.

Frigjøringen av syre dreper sopp og bakterier, og legger ikke igjen kjemiske rester på overflaten eller i rommet.

Protox HP18 er helt luktfri og frigjør ingen helsefarlige gasser.

Protox HP18 er spesielt egnet for desinfeksjon etter oppstigende avløpsvann, oversvømminger m.m.

Protox HP18 er testet i henhold til standard EN 1276 og EN 14476 (for overflatedesinfeksjon av bovint coronavirus (BCoV) som er en del av samme virusfamilie som MERS-CoV, SARS-CoV-1 og SARS-CoV-2 (COVID-19). Protox HP18 demonstrerer virucidal desinfeksjonseffekt mot Coronavirus med kontakt på 5 minutter, dvs. en reduksjon større enn log 4, som tilsvarer inaktivering / eliminering av virus> 99,99%. Testene ble utført av Dr Brill + Partner GMBH Institut für Hygiene und Mikrobiologie i Tyskland. Et offisielt, akkreditert og uavhengig laboratorium.)

CLP Klassifisering

Fare

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.