ProtoxHysan - Produktdata

Fortynding:Inden brug kan ProtoxHysan koncentrat fortyndes indtil 1:3.
ForbrugAfhængig af bund, ca. 0.5 liter brugsopløsning/m2.
Omrøring:Nej.
Påføring:Påføres bedst med hånd- eller rygsprøjte. Bearbejdes med stiv børste/kost, svamp, rondel mv. Se afsnit "ProtoxHysan - Anvendelse".
Anvendelses-
temperatur:
> 5 °C.
Ventilation:Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden.
Korrosion/blegningDer kan forekomme korrosion på visse metaller og blegning på farvefølsomme overflader/materialer.
Tørretid:4-8 timer ved 20°C.
pH:8,5.
Lugt:Svagt kloragtigt.
Rengøring:Vand og sæbe.
Opbevaring:Mørkt og koldt. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.
Holdbarhed:1 år.
Bortskaffelse:Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.
Sikkerhed:Læs leverandørbrugsanvisning inden anvendelse. Ved tågesprøjtning skal anvendes helmaske med B2/P3-filter. Må ikke udsættes for temp. over 50 celsiusgrader eller tilsættes syre, da der derved dannes klordioxid (se datablad).
Miljø:Ikke mærkningspligtig.