Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:

Den brugsklare sprayflaske må ikke fortyndes

Koncentratet kan fortyndes efter behov ud fra følgende:

  • Særligt genstridig misfarvning:     Koncentreret ProtoxHysan

  • Svære angreb:                                  1 del ProtoxHysan + 1 dele vand

  • Middel svære angreb:                     1 del ProtoxHysan + 2 dele vand

  • Lette angreb:                                    1 del ProtoxHysan + 3 dele vand

Forbrug:Ca. 0,5 liter brugsopløsning pr. m2, men afhænger af bunden
Omrøring:Nej
Påføring:Påføres bedst med hånd- eller rygsprøjte. Bearbejdes med stiv børste/kost, svamp, rondel mv
Anvendelses-
temperatur:
> 5°C
Ventilation:Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden
Korrosion/
blegning:
Produktet kan ødelægge nogle metaller og blege farvefølsomme overflader/materialer
Tørretid:4-8 timer ved 20°C
pH:Ca. 9,5
Lugt:Svagt kloragtigt
Rengøring:Værktøj rengøres med vand og sæbe
Opbevaring:Opbevares mørkt og koldt. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler
Holdbarhed:12 måneder i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Tom emballage kan smides ud med dagrenovationen
Sikkerhed:

Læs leverandørbrugsanvisning inden anvendelse

Ved tågesprøjtning skal anvendes helmaske med B2/P3-filter

Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C eller tilsættes syre, da der derved dannes chlordioxid (se datablad)

Miljø:Ikke mærkningspligtig