ProtoxHysan - Anvendelse


Skimmelvækst

Er der opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe, desinficeres ell. nedvaskes den angrebne overflade med ProtoxHysan. Eventuelt kombineres med støvsugning, isafrensning, mekanisk afrensning, tørdamprensning eller lign. inden behandling.

I indemiljøet bør det altid tilstræbes, at en overflade angrebet af skimmelsvampe afrenses til et renhedsniveau, svarende til overflader der ikke er angrebet af skimmelsvampe.


Anvendelse

ProtoxHysan påføres med blomstersprøjte eller havesprøjte, hvorefter overfladen skrubbes med børste, svamp ell. lign. ProtoxHysan kan også lægges ud med tågesprøjte, hvis der skal fjernes lugt i vanskeligt tilgængelige rum.


Indeklima:

Med ProtoxHysan er der ingen begrænsning på det behandlede areals størrelse, da der ikke efterlades sundhedsskadelige kemiske rester i bygningen, jf. indeklima rapport.


Fremgangsmåde:


Forberedelser

Skimmelsvamp kan typisk kendes på at der forekommer sortbrune, blågrønne og hvidlige plamager og pletter på den angrebne bygningsdel. Ofte sidder skimmelsvampen på den indvendige side af tapetet, men den kan også sidde bag tapetet og endda bag pudsen på fx. mursten, beton mv.

Hvis skimmelsvampen sidder bag tapetet og eller pudslaget, skal man FJERNE tapeten henholdsvis pudsen, INDEN man går i gang med at afvaske skimmelsvampen.


Redskaber:

 • Have- eller blomstersprøjte
 • Beskyttelseshandsker
 • Børste – af typen halvstiv nylon-opvaskebørste
 • Evt. afdækning
 • Klude til optørring af spild
 • Evt. åndedrætsværn
 • ProClean kvalitetskontrol (evt. anden test)


Fortynding

ProtoxHysan er et koncentrat som kan fortyndes efter behov.*
Koncentreret ProtoxHysan - til særligt genstridig misfarvning
1 del ProtoxHysan + 1 dele vand - svære angreb
1 del ProtoxHysan + 2 dele vand - middelsvære angreb
1 del ProtoxHysan + 3 dele vand - lette angreb


Afrensning med ProtoxHysan:

 1. Overfladen støvsuges grundigt med støvsuger med pollenfilter (mikrofilter)
 2. En opløsning af ProtoxHysan og vand opblandes i en blomster- ell. havesprøjte.
 3. Den skimmelangrebne overflade påsprøjtes ProtoxHysan opløsningen og overfladen bearbejdes grundigt med en nylon-børste indtil skimmelangrebet er løsnet fra overfladen. Forbrug ca. 1/2 liter pr. m².
 4. Den bearbejdede overflade skylles nu ren med opløsningen fra blomster-/havesprøjten. Derved fjernes mest muligt sporer, partikler og snavs fra overfladen.
 5. Den "våde" Hysan-behandlede overflade bør nu stå i op til 1 døgn og virke i overfladen, hvorved restlugtstoffer iltes (oxideres)
 6. Efter 1 døgn's virketid kan overfladen evt. aftørres med rent vand, dette er dog normalt ikke nødvendigt ved korrekt anvendelse.
 7. Er der risiko for genvækst på grund af vedvarende fugt i underlaget, kan der efterbehandles med ProtoxSkimmel.


Åndedrætsværn:

Hvis skimmelsanerings-opgaven er af større omfang (dvs. området fylder mere end et par A4 sider, og navnlig hvis opgaven omfatter fjernelse skimmelangrebne materialer (tapet, gips, og/pudslag, isolering mv.), er der risiko for at der kan frigives støv og skimmelsporer til luften. Det anbefales derfor at man bruger et åndedrætsværn - minimum af typen P3. Et typisk kombinations-åndedrætsværn af typen A2/B2/P3 beskytter mod at indånde partikler fra skimmelsvampene og samtidig også mod indånding af aerosoler fra desinfektionsmidlet når man på sprøjter ProtoxHysan.


Kvalitetskontrol:

Hvis du selv vil kontrollere om skimmelsvampen er fjernet, kan det gøres med en ProClean test (vat-pind). ProClean-testen er en standard protein-test der viser om skimmelsvampens proteiner er fjernet.


Brug af ProClean

ProClean giver en tydelig violet farvereaktion, hvis der er fremmede æggehvidestoffer (protein) tilstede fra skimmelsvampen. Test kan udføres allerede 10-15 minutter efter afvaskning er udført med ProtoxHysan. ProClean-vatpinden trækkes ud af plasthylsteret og overfladen (10x10 cm) svabres – hvis vatpind bliver snavset er afrensning ikke tilstrækkelig grundig – rens igen og gentag svabring. Vatpinden sættes tilbage i hylsteret hvorefter pipetten i toppen knækkes og væsken trykkes ned over vatpinden. Rystes forsigtigt. Farvereaktion skal aflæses efter 5 minutter - men inden 10 min. Hvis området er rentgjort godt nok ses en klar lys grøn farve. Hvis området derimod er forurenet bliver væsken violet.


OBS! - det er vigtigt, at området skyldes/aftørres grundigt så døde partikler fjernes mest muligt. Disse kan ikke måles med ProClean.


Lugtfjernelse

Dårlig lugt fra skimmelvækst, bakterievækst, døde dyr, lig mv. kan fjernes ved at gennemvæde/afvaske de berørte overflader eller tågesprøjte med ProtoxHysan. Det kan kombineres med ProtoxAbScent-posen som hænges op for fjernelse af restlugt.


Forebyggelse mod skimmelsvamp

Det er vigtigt at fjerne årsagen til at skimmelsvampeangrebet er opstået. Hvis ikke årsagen fjernes vil skimmelsvampen med stor sandsynlighed opstå igen. Hvis årsagen ikke kan fjernes, er det muligt at forebygge mod nye skimmelangreb med ProtoxSkimmel, som påføres den afrensede overflade med pensel, sprøjte eller lignende.


Rensning af ventilationskanaler

Anvendt som tågesprøjtning er ProtoxHysan særdeles velegnet til at desinficere ventilationssystemer eventuelt efter forudgående mekanisk rensning.