Datablade og produktdata


Datablade


Produktdata

Fortynding:ProtoxBiox er brugsklar og må ikke fortyndes
Forbrug:0,5 - 1 liter pr. m2
Omrøring:Nej
Påføring:

Anvendes altid aktiveret

Påføres med vandkande

Må kun anvendes af uddannet personale - se også behandlingsvejledningen

Anvendelses-
temperatur:
> 5°C
Korrosion/ blegning:Produktet kan ødelægge nogle metaller og blege organiske materialer
Tørretid:4-8 timer ved 20°C
Lugt:Klor-agtig (lugter af svømmehal)
Rengøring:Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring:Tåler frost og skal opbevares mørkt og køligt
Holdbarhed:1 år i uåbnet emballage
Bortskaffelse:Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
Sikkerhed:

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning

Produktet må IKKE blandes med syrer eller opvarmes til over 50°C, da der derved frigives større mængder chlordioxid

Produktet skal anvendes aktiveret, hvilket kræver uddannelse. Henvendelse herom skal ske direkte til Protox

Der skal altid anvendes mekanisk udsugning, heldragt, støvler og luftforsynet åndedrætsværn eller filtrerende åndedrætsværn med minimum B2/P3 filter

Miljø:Ikke aktiveret ProtoxBiox er ikke faremærket