ProtoxBiox - Produktdata

Fortynding:Brugsklar opløsning - må ikke fortyndes.
Forbrug:0,5 - 1 liter pr. kvm.
Omrøring:Nej.
Opbevaring:ProtoxBiox er holdbar i 1 år i uåbnet emballage. Produktet tåler frost og skal opbevares mørkt og køligt.
Anvendelses-
temperatur:
> 5° C.
Påføring:Anvendes altid aktiveret.
Påføres med vandkande.
Må kun anvendes af uddannet personale - se i øvrigt behandlingsvejledning.
Der kan forekomme korrosion på metaller og blegning på organiske materialer.
Tørretid:4-8 timer v/20 °C.
Rengøring:Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.
Sammensætning:Vandbaseret produkt indeholdende chlordioxid. Produktet har en chlor-agtig lugt (lugter af svømmehal).
Sikkerhed:Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden produktet anvendes.
Produktet må IKKE blandes med syrer eller opvarmes til over 50° C, da der derved frigives større mængder chlordioxid.
Produktet skal anvendes aktiveret – dette kræver uddannelse, henvendelse herom direkte til Protox.
Der skal altid anvendes mekanisk udsugning, heldragt, støvler og luftforsynet åndedrætsværn eller filtrerende åndedrætsværn med minimum B2/P3 filter.
Miljø:Ikke aktiveret ProtoxBiox er ikke faremærket.
BortskaffelseRester og tom emballage kan afleveres til den Kommunale indsamlingsordning eller direkte til affaldsfirma.