AbScent - Produktdata

Leveringsform:30 grams poser i en luft- og lystæt yderpose med en vacuumpakket inderpose der beskytter mod luft og fugt.
Forbrug:Afhænger meget af mængden af lugtstof, som tommelfingerregel vil en 30 g's pose give en koncentration på ca. 0,1 ppm i et rum på 8-10 kvm. med almindelig loftshøjde. Posen udvikler chlordioxid i op til 1 måned.
Opbevaring:

Abscent har en lagerholdbarhed på 2 år fra produktionsdatoen, hvis den opbevares køligt og i den originale uåbnede emballage. Abscent tåler frost.

Hvis det er nødvendigt at afbryde behandlingen inden posen er "brændt ud", så kan den aktiverede pose opbevares i kortere tid (op til 14 dage) i en lufttæt plastbeholder.

Anvendelses-
temperatur:
Almindelig rumtemperatur.
Effektiviteten er meget afhængig af luftfugtigheden. Ved mindre end ca. 50% relativ fugt sker udviklingen af chlordioxid meget langsomt.
Anvendelse:Se "Anvendelse" under menupunktet AbScent.
Sammensætning:Fast natriumhydrogensulfat og fast natriumchlorit – reagerer med luftens vandindhold.
Sikkerhed:Indholdet i inderposen er ætsende og brandnærende. Inderposen må og skal IKKE åbnes.
Miljø:Frigiver chlordioxid ved kontakt med vand.
Bortskaffelse:Brugte poser og emballage kan bortskaffes med dagrenovation.