Produktoversikt


Product_ProtoxSvamp

ProtoxSvamp

ProtoxSvamp er et effektivt vannaktig soppmiddel til bekjempelse av soppangrep i tre, mur og betong. ProtoxSvamp bekjemper aktive angrep av treødeleggende sopp og forebygger nye soppangrep.


ProtoxSoppstopp

ProtoxSoppstopp er et profesjonelt og effektivt middel til etterbehandling for å unngå nye angrep av muggsopp. Middelet er lett å bruke. Protox Soppstopp er et fargeløst vannbasert muggsoppmiddel. 


ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er et profesjonelt middel til forebygging og bekjempelse av insektangrep i bygningers treverk som f.eks. taksperrer, taklekter, hanebjelker, etasjebjelker, gulvplanker mv.


ProtoxInsekt Konc

ProtoxInsekt Konc. er en fargeløs trebeskyttelse til å forebygge og bekjempe angrep av insekter i f.eks. taksperrer, taklekter, hanebjelker og etasjebjelker. Kan brukes mot alle treborende insekter.


ProtoxHysan

ProtoxHysan er et spesialmiddel til avrensing og desinfeksjon av muggsopp. I tillegg kan det brukes til en lang rekke andre formål som luktfjerning og desinfeksjon etter bakterievekst og virus.


ProtoxLuktfri

Protox Luktfri er et profesjonelt og effektivt luktfjerningsmiddel beregnet til fjerning av dårlig lukt – fortrinnsvis til bruk på «myke» overflater – tekstiler (herunder klær), polstrede møbler, tepper, søppel etc.


ProtoxDes

ProtoxDes er et flytende desinfeksjonsmiddel basert på hypoklorsyre for mild desinfeksjon av praktisk talt alle overflater. Eliminerer opptil 99,9999 % av mikroorganismer


Product_Biox

ProtoxBiox

ProtoxBiox er veldig effektivt til desinfeksjon av store vannrette betongoverflater og er preget av en svært rask responstid. ProtoxBiox frigir klordioksid i væsken og utmerker seg med en svært kort reaksjonstid.


ProtoxHP8

Protox HP8 er et profesjonelt middel som effektivt uskadeliggjør bakterier som oppstår av oppstigende avløpsvann og innstrømmende overflatevann i forbindelse med regnskyll og andre oversvømmingssituasjoner.


ProtoxHP18

Protox HP18 er et effektivt desinfeksjonsmiddel basert på hydrogenperoksid og er svært enkel å bruke, da produktet bare behøver å påføres med f.eks. en vannsprøyte.


ProtoxSC20

ProtoxSC20 er et lavalkalisk rengjøringsmiddel for fjerning av sot, olje, fett og andre typer inngrodd smuss. Produktet er spesielt egnet for rengjøring etter brann.