Protox-håndboken

Protox-håndboken

Denne boken er et praktisk arbeidsverktøy for håndverkere, arkitekter, bygningskonstruktører, eiendomsinspektører og andre som i sitt daglige arbeid noen ganger blir presentert for angrep av sopp, råte, mugg eller insekter. Boken hjelper ikke-eksperter å identifisere hva de skal se og hva de skal gjøre for å dempe angrepet. Boken er dermed en hjelp til å skille mindre alvorlige angrep fra alvorlige angrep som krever spesiell teknisk bistand.

Du kan laste ned Protox-håndboken her