ProtoxDes Overflatedesinfeksjon

ProtoxDes Overflatedesinfeksjon er et flytende desinfeksjonsmiddel basert på hypoklorsyre for skånsom desinfeksjon av praktisk talt alle overflater.

 • Dreper mikroorganismer som bakterier, virus osv.
 • Kan brukes på overflater som tåler vann og salt
 • Er skånsom mot både hud og overflate
 • Er alkoholfri og parfymefri
 • Etterlater ingen gjenværende kjemi etter behandling (kun salt)
 • Kan brukes av ALLE – både profesjonelle og privatpersoner
 • Godkjent av Fødevarestyrelsen i Danmark J.nr. 2021-29-7105-00115

Fordelene med ProtoxDes overflatedesinfeksjon

Noe av det viktigste med en god desinfeksjon er at den er både effektiv og skånsom. Med ProtoxDes Surface Disinfection får du begge deler – både for overflaten som skal desinfiseres og for miljøet. Desinfeksjonsmidlet dreper mikroorganismene på overflaten, f.eks. bakterier og virus.

Samtidig er den skånsom mot overflater som tåler vann og salt, fordi ProtoxDes Surface Disinfection er basert på hypoklorsyre, som dannes ved elektrolyse av saltvann. Etter bruk brytes det ned til oksygen, vann og bordsalt. Det betyr at du ikke trenger å skylle etterpå, men bare tørke av etterpå med en klut.

ProtoxDes overflatedesinfeksjon etterlater derfor ingen kjemikalier. Dette gjør ProtoxDes Overflatedesinfeksjon skånsom mot arbeidsmiljøet under behandlingen og innemiljøet etter behandlingen. Og produktet er både alkoholfritt og parfymefritt.

Metoden har vært kjent siden 1970-tallet og det er i dag kjent at hypoklorsyre er mer enn 100 ganger så effektiv til overflatedesinfeksjon som vanlig klor (hypokloritt) og hydrogenperoksid (hydrogenperoksid). Og det er uten bleking av tekstiler og lignende materialer.

ProtoxDes Surface Disinfection støtter opp under FNs bærekraftsmål på best mulig måte, fordi det er produsert med bærekraftig energi og etter desinfeksjon brytes naturlig ned til sine utgangsmaterialer – vann og kjøkkensalt. Produksjon og bruk danner dermed et lukket kretsløp som kun forbruker den tilførte fornybare energien.

ProtoxDes overflatedesinfeksjon er testet

ProtoxDes Surface Disinfection er testet i henhold til EN-standardene EN 14476, EN 1276 og EN 13704. Testresultatene dokumenterer at ProtoxDes Surface Disinfection dreper bakterier og virus. Resultatene ble målt etter 5 minutter på rene overflater.

Samtidig er det ikke registrert noen tilfeller av sensibilisering eller allergi mot virkestoffet hypoklorsyre innenfor konsentrasjonsgrensene som brukes til desinfeksjon. Dette betyr at du forbedrer arbeidsmiljøet ditt når du bruker ProtoxDes Surface Disinfection sammenlignet med mange andre desinfeksjonsmidler.

ProtoxDes overflatedesinfeksjon er heller ikke merkepliktig. Den kan brukes av alle – både private og profesjonelle. Den må også brukes på overflater som kommer i hyppig kontakt med mat.

Godkjent av dFødevarestyrelsen i Danmark J.nr. 2021-29-7105-00115

Bruk av ProtoxDes overflatedesinfeksjon

Hva er ProtoxDes overflatedesinfeksjon?

ProtoxDes løser alle oppgaver innen overflatedesinfeksjon i hjemmet, skoler og barnehager, hotell- og restaurantbransjen, idretts- og helseanlegg, i varehandelen og overalt hvor man ønsker et sunt og smittefritt miljø.

Hvor bruker du ProtoxDes Overflatedesinfeksjon?

 • Kan brukes på alle overflater som tåler vann og salt.
 • Kan brukes på overflater i forbindelse med mat.
 • ProtoxDes bleker ikke sarte overflater som polstrede møbler, tepper eller klær – men i noen tilfeller krever det en etterbehandling med vann for å unngå saltskjold.
 • Kobber- og messingoverflater/gjenstander bør tørkes med en klut vridd opp i vann, da de kan være følsomme for salt.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Verken produktet eller virkestoffet er klassifisert som gratis i henhold til CLP-forordningen. Det er derfor ingen spesielle forholdsregler ved bruk av ProtoxDes.
Merk: Alle produkter som inneholder vann har en risiko for å tørke ut huden ved langvarig eller gjentatt bruk. Personer med spesielt sart eller svært tørr hud kan derfor med fordel bruke vernehansker.

Applikasjon

ProtoxDes påføres med spray og tørkes av med klut etter ca. 5 minutter

Etterbehandling

ProtoxDes krever ingen etterbehandling.

Også lese

Emballasjestørrelser

500 ml sprayflaske
5 liters påfyllingsboks

CLP Klassifisering

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm