ProtoxKombi Aqua

ProtoxKombi Aqua er et alt-i-ett-produkt for å bli kvitt vedødeleggende sopp, insekter og mugg. Midlet er blant annet effektivt mot borebiller, ekte hussopp og kjellersopp.

Fotostripe_Kombi
  • Beskytter treverket mot angrep fra treødeleggende sopp, insekter og mugg
  • Forhindrer fremtidige angrep fra treødeleggende sopp, insekter og mugg
  • Forhindrer spredning av pågående angrep fra treødeleggende sopp og insekter
  • Kan brukes av ALLE – både profesjonelle og privatpersoner

Fordelene med ProtoxKombi Aqua

Med ProtoxKombi Aqua sparer du tid og kan derfor utføre oppgavene dine mer effektivt. Produktet er et kombinasjonsmiddel som utfører flere oppgaver i en behandling. Slutt å behandle separat for insekt-, sopp- og muggangrep og deres forebygging og hindre spredning av pågående angrep. ProtoxKombi Aqua tar på seg alle disse funksjonene i én integrert behandling.

ProtoxKombi Aqua er testet og godkjent

ProtoxKombi Aqua har alle nødvendige godkjenninger i henhold til dansk og EU-lovgivning. Produktet er testet og godkjent i henhold til EN-standardene EN 152, EN 46 og EN 118 etter aldring og utvasking i henhold til EN 84/EN73.

ProtoxKombi Aqua er godkjent som trebeskyttelsesmiddel i PT8.

I Danmark med godkjenningsnummer 578-26.

I Norge med godkjenningsnummer NO-2020-0191

I Sverige med godkjenningsnummer 5622.

ProtoxKombi Aqua har MAL 00-1 og inneholder ingen løsemidler.

Bruk av ProtoxKombi Aqua

Hva er ProtoxKombi Aqua?

ProtoxKombi Aqua er trebeskyttelse mot angrep fra trenedbrytende sopp (f. Ekte hussoppKjellersopp og kjellerkjuke), vedødeleggende insekter (f.eks. borebiller og husbukker) og mugg. Produktet er ment å beskytte treverk i klasse 2 og 3 (det vil si treverk under tak og utvendig treverk som av og til er fuktet). ProtoxKombi Aqua er ikke beregnet for trevirke i kontakt med bakken, f.eks. stolper og påler som graves ned.

Hvor bruker du ProtoxKombi Aqua?

  • Brukt på nytt og gammelt treverk
  • Kan brukes utenfor dampsperren, f.eks. på vinduer, ytterdører, kledning, gjerder, carporter og boder
  • Må IKKE brukes innenfor dampsperren (det vil si inne i hjemmet)
  • Brukes på tre med temperatur over 5°C, relativ luftfuktighet under 80 % og trefuktighet under 18 %

Forberedelse

ProtoxKombi Aqua er klar til bruk og må ikke fortynnes ytterligere.

Forbruket er ca. 0,2 liter pr m2.

Produktet må røres før bruk.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Applikasjon

ProtoxKombi Aqua kan påføres med pensel eller rull.

Unngå søl av produktet på bakken eller i vassdrag.

Utfør alltid behandlingen på en forsterket overflate eller med overtrekk.

Etterbehandling

Tørketiden er ca. 24 timer ved 23°C og en relativ luftfuktighet på 60 %.

Redskap og verktøy rengjøres med såpe og vann etter bruk.

ProtoxKombi Aqua skal oppbevares kjølig og frostfritt i originalemballasjen.

Produktet har en holdbarhet på 2 år i uåpnet emballasje ved riktig oppbevaring.

Tom emballasje og rester skal avleveres til kommunal avfallsordning for farlig avfall.

For utendørs bruk: Etter endt behandling bør overflaten behandles med et pigmentert (dekkende) overflateprodukt for å beskytte treverket mot nedbrytning forårsaket av solens UV-stråler og utvasking av regn. ProtoxKombi Aqua kan overmales med alle vannbaserte overflateprodukter. Ønsker du en oljebasert overflatebehandling, må behandlingen med ProtoxKombi Aqua først være HELT tørr.

Også lese

Emballasjestørrelser

.
.
5,0 liters plastdunk
.

CLP Klassifisering

Advarsel

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole. Kan gi en allergisk reaksjon.

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm