Protox Aquagrund2

ProtoxAkvagrund2 er trebeskyttelse for førstegangsbehandling av nytt og gammelt utendørs treverk som skal beskyttes mot råte, sopp og blåsplinter.

 • Forebygger råte, sopp, blåsplinter og mugg
 • Forsegler muggsopp på utilgjengelige steder som takkonstruksjoner, innvendige veggkonstruksjoner og under flislagte gulv
 • Kan brukes på ubehandlet, utendørs treverk – nytt og gammelt – f.eks. vinduer, dører, tredekk, gjerder og carporter

Fordelene med ProtoxAkvagrund2

Ett trebeskyttelsesmiddel som beskytter mot råte, sopp, mugg og blå splinter samtidig som det er enkelt å bruke. Det er nettopp dette ProtoxAkvagrund2 er og kan. Det sparer deg for arbeidstid. Og så har ProtoxAkvagrund2 den laveste MAL-koden på 00-1, slik at du oppfyller kravene i arbeidsmiljølovgivningen om å velge det minst farlige produktet når du velger ProtoxAkvagrund2.

Skal du behandle et muggangrep på et vanskelig tilgjengelig sted, er også ProtoxAkvagrund2 det opplagte valget. Midlet tetter muggangrep der det ikke er fysisk eller økonomisk mulig å fjerne dem ProtoxHysan. Slike utilgjengelige steder kan være:

 • Takkonstruksjoner med skråvegger
 • Undertak av kryssfiner
 • Sponplater i veggkonstruksjoner
 • Gips innvendig veggkonstruksjoner
 • Under flislagt gulv
 • I kabelkanaler

ProtoxAkvagrund2 er testet og godkjent

ProtoxAkvagrund2 har alle nødvendige godkjenninger i henhold til dansk og EU-lovgivning. Produktet er testet mot blå splint, råte og sopp og godkjent i henhold til EN-standardene EN 84, EN 73 og EN 152.1.

ProtoxAkvagrund2 har MAL 00-1, så du oppfyller kravene i arbeidshelse- og sikkerhetslovgivningen for å velge det minst farlige produktet når du arbeider med ProtoxAkvagrund2. Produktet er heller ikke klassifisert som farlig, helseskadelig eller lignende.

ProtoxAkvagrund2 er godkjent i Danmark med nummeret MST 578-23-1.

ProtoxAkvagrund2 er godkjent i Sverige med nummer 4745-1-1.

ProtoxAkvagrund2 er godkjent i Norge med nummer NO-2013-0028.

Påføring av ProtoxAkvagrund2

Hva er ProtoxAkvagrund2?

ProtoxAkvagrund2 er et fargeløst, vannbasert middel for å beskytte ubehandlet utendørs treverk mot råte, sopp, mugg og blåsplinter. Produktet kan også tette utilgjengelige områder mot muggvekst, f.eks. takkonstruksjoner, innvendige veggkonstruksjoner og under flislagte gulv.

ProtoxAkvagrund2 er svært luktfri og etter tørking er det ingen lukt i det hele tatt.

Vær oppmerksom på at en overflate behandlet med ProtoxAkvagrund2 vil få sin potensielle dampgjennomtrengelighet redusert. En overflate behandlet med ProtoxAkvagrund2 kan derfor fungere som en dampsperre. Husk å ta hensyn til dette når du velger behandlingsmetode.

Hvor bruker du ProtoxAkvagrund2?

 • Brukt på nytt og gammelt, ubehandlet, utendørs treverk
 • Kan brukes til trebeskyttelse på f.eks. vinduer, dører, treterrasser, bekledninger, takskjegg, vindavvisere, gjerder, carporter og undertak laget av kryssfiner eller andre trematerialer
 • Kan brukes til å tette muggvekst, f.eks. på takkonstruksjoner, innvendige veggkonstruksjoner og under flislagte gulv
 • Brukes på tre med temperatur over 5°C, relativ luftfuktighet under 80 % og trefuktighet under 18 %

Forberedelse

ProtoxAkvagrund2 er klar til bruk og må ikke fortynnes ytterligere.

Rekkevidden er 4-6 m2 per liter, men det avhenger mye av treverkets sugeevne. På nytt treverk kan produktet nå opptil 8 m2 per liter.

Produktet må røres før bruk.

Sørg for god ventilasjon under behandlingen og i tørkeperioden.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Applikasjon

ProtoxAkvagrund2 kan påføres med pensel, ved spraying, dypping eller påføringsmaskin.

Unngå søl av produktet på bakken eller i vassdrag.

Utfør alltid behandlingen på en forsterket overflate eller med overtrekk.

Etterbehandling

Tørketiden er ca. 1-2 timer før overflaten er tørr å ta på og ca. 24 timer til den er klar for overmaling. Tørking skjer best ved en temperatur på 23°C og en relativ luftfuktighet på 60 %.

Redskap og verktøy rengjøres med såpe og vann etter bruk.

ProtoxAkvagrund2 er holdbar i minst 2 år i uåpnet emballasje og skal oppbevares frostfritt.

Tom emballasje og rester kan kastes sammen med husholdningsavfallet.

Dersom tre behandlet med ProtoxAkvagrund2 utsettes for vind og vær, skal det beskyttes med en overflatebehandling, som kontinuerlig skal vedlikeholdes i henhold til produsentens anvisninger. Alle produkter for utendørs treverk kan brukes

Også lese

Emballasjestørrelser

5,0 liters plastdunk

 

CLP Klassifisering

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm