ProtoxSponge Conc.

ProtoxSponge Conc. er et middel som effektivt forebygger og bekjemper treødeleggende sopp

 

  • Forebygger og bekjemper soppangrep i tre, mur og betong
  • Kan brukes mot sopp som ekte hussopp, gul tresopp, hvit tresopp, korkhatt og poresopp
  • Virker forebyggende mot mugg
  • Kan kun brukes av fagfolk

Fordelene med ProtoxSvamp

Med ProtoxSvamp kan du bekjempe pågående angrep samtidig som du forhindrer fremtidige angrep. Dette gjør at kunden får løst problemet sitt og er beskyttet mot ytterligere angrep fra samme og andre sopp.
ProtoxSvamp virker også forebyggende på nytt treverk når du bygger nytt eller erstatter noe gammelt. Det gir riktig forbehandling slik at du unngår at treverket blir angrepet og brutt ned av treødeleggende sopp og muggsopp i fremtiden.

ProtoxSvamp er testet og godkjent

ProtoxSvamp er godkjent av Miljøstyrelsen som soppdreper.

Produktet har også blitt testet og godkjent ved internasjonale og anerkjente testinstitutter som State Forest Technology Research Station i Gembloux, Belgia og EMPA i St. Gallen, Sveits. Her er produktet testet i henhold til EN-standardene EN 113, EN 73 + EN 113 og EN 84 + EN 113.

ProtoxSvamp har MAL 00-1 og er spesialtestet og godkjent som kontrollmiddel mot Ekte hussopp i murverk.

Godkjenningsnummeret er 542-7.

Bruk av ProtoxSvamp

Hva er ProtoxSvamp?

ProtoxSvamp er et trebeskyttelsesmiddel mot angrep fra trenedbrytende sopp som f.eks. Ekte hussoppKjellersopp, Hvit vedsopp, korkhatt og poresopp. Midlet kan brukes på tre, mur og betong både innendørs og utendørs. ProtoxSvamp forebygger og bekjemper trenedbrytende sopp og forhindrer mugg. Produktet har en lett oljeaktig lukt. Midlet kan brukes i ufortynnet form som primer for de fleste overflateprodukter og påføres med rull, pensel, sprøyte eller ved dypping.

Hvor bruker du ProtoxSvamp?

  • Kan brukes både innendørs og utendørs i bruksklasse 2 og 3. jf. DS/EN335-1.
  • Brukes på tre, mur og betong
  • Brukes på tre med temperatur over 5°C og trefuktighetsinnhold under 18 %

Forberedelse

ProtoxSvamp er klar til bruk og må ikke fortynnes ytterligere.

Forbruk på treverk er 0,50 liter pr m² for bekjempende behandling og 0,25 liter pr m² for forebyggende behandling.

Forbruket av mur er 0,75 liter pr m² for bekjempende behandling og 0,50 liter pr m² for forebyggende behandling.

Produktet må røres før bruk.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Applikasjon

ProtoxSvamp kan påføres med pensel, ved spraying eller ved dypping. På grunn av den vannaktige konsistensen er produktet egnet for sprøyting med vanlig sprøyteutstyr. Midlet krever ikke oppvarming før sprøyting ved lave temperaturer. Les også mer om ventilimpregnering med ProtoxSvamp.

Etterbehandling

Tørketiden er ca. 8 timer ved 20°C på porøse overflater.

Redskap og verktøy rengjøres med såpe og vann etter bruk.

ProtoxSvamp er holdbar i minst 2 år i uåpnet emballasje og skal oppbevares frostfritt.

Tom emballasje og rester skal avleveres til kommunal avfallsordning for farlig avfall.

Etter avsluttet behandling utendørs bør overflaten behandles med et pigmentert (dekkende) og vannavvisende overflateprodukt for å beskytte treverket mot nedbrytning forårsaket av solens UV-stråler og utvasking ved regn. Varen må være helt tørr før etterbehandling. Etterbehandlingen bør gjøres innen en måned.

Behandlede overflater lyser blåaktig under en UV-lampe. Denne effekten kan brukes til å kontrollere behandlingen. Effekten er mest tydelig i mørket og mindre tydelig i dagslys.

Også lese

Emballasjestørrelser

.
.


Fare

CLP Klassifisering

Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2- yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole. Kan gi en allergisk reaksjon.

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm