Protox Cloudburst

ProtoxSkybrud er et desinfeksjonsmiddel til bruk etter stigende kloakk, innstrømmende overflatevann i forbindelse med skybrudd og andre flomsituasjoner.

  • Desinfiserer overflater og personlige eiendeler etter kloakk, stormflo og flom
  • Kan KUN brukes av fagfolk

Som profesjonell kan du kjøpe ProtoxSkybrud direkte fra oss. Kontakt oss for å høre mer.

Fordelene med Protox Cloudburst

På vanskelig tilgjengelige steder som takkonstruksjoner med skråvegger, under tette gulv og i kabelkanaler kan det være vanskelig å bekjempe mugg med mekanisk rengjøring. Her kan en sel stoppe spredningen av muggsporer ved å forsegle angrepet. Det nøytraliserer angrepet og sørger for at det ikke sprer seg videre. Med Protox Sealer får du en sterk forsegling som beskytter innemiljøet mot muggsporer fra angrepet.

ProtoxSkybrud er testet

ProtoxSkybrud er testet i henhold til EN 1276.

Hva er Protox Cloudburst?

ProtoxSkybrud er et profesjonelt middel som effektivt nøytraliserer bakterier som blir etterlatt av stigende kloakk, innstrømmende overflatevann i forbindelse med skybrudd og andre flomsituasjoner.

Produktet etterlater ingen kjente allergifremkallende stoffer på behandlede overflater eller i innemiljøet. 

Når hydrogenperoksidet i ProtoxSkybrud kommer i kontakt med levende organismer som bakterier, vil produktet skumme opp fordi det spaltes i oksygen og vann. Denne skummingen vil drepe alle sykdomsfremkallende organismer. Etter 60 minutters effektiv tid kan løsøret tas ut og rengjøringen kan starte.

Hvor bruker du ProtoxSkybrud?

  • Brukes på alle overflater og løsøre som påvirkes av kloakk, overvann og flom
  • Bruk ved en temperatur over frysepunktet

Forberedelse

ProtoxSkybrud er klar til bruk og må ikke fortynnes ytterligere.

Forbruket er ca. 0,5 liter pr m2.

Produktet må ikke røres før bruk.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Sikkerhet

All kontakt med materiell og løsøre som har vært i kontakt med kloakk, overflatevann og flom medfører fare for kontakt med farlige bakterier. Derfor er det viktig å beskytte seg med hansker og verneklær uavhengig av kontaktnivå.

ProtoxSkybrud er ikke merkepliktig, men vi anbefaler at du bruker hansker og briller ved bruk av ProtoxSkybrud og at du unngår å få produktet på huden.

Applikasjon

ProtoxSkybrud kan påføres med hagesprøyte eller lignende lavtrykkssprøyte.

Produktet vil skumme opp når det kommer i kontakt med bakterier og andre levende organismer. Effekttiden varer ca. 60 minutter. Området er deretter desinfisert og klart for rengjøring.

Etterbehandling

Redskap og verktøy skylles med vann etter bruk.

ProtoxSkybrud skal oppbevares i originalemballasje og tåle frost.

Produktet er holdbart i inntil 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje.

Tom emballasje kan kastes sammen med husholdningsavfallet. Rester avleveres til kommunal renovasjon.

Også lese

Emballasjestørrelser

5,0 liters plastdunk

CLP Klassifisering

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm