ProtoxForsegler

ProtoxForsegler er et middel for å tette muggangrep på utilgjengelige steder hvor muggsanering derfor ikke er mulig.

  • Forsegler muggsopp på vanskelig tilgjengelige steder
  • Bekjemper IKKE mugg
  • Kan KUN brukes av fagfolk

Fordelene med ProtoxForsegler

På vanskelig tilgjengelige steder som takkonstruksjoner med skråvegger, under tette gulv og i kabelkanaler kan det være vanskelig å bekjempe mugg med mekanisk rengjøring. Her kan en sel stoppe spredningen av muggsporer ved å forsegle angrepet. Det nøytraliserer angrepet og sørger for at det ikke sprer seg videre. Med Protox Sealer får du en sterk forsegling som beskytter innemiljøet mot muggsporer fra angrepet.

ProtoxForsegler er testet og godkjent

Med ProtoxForsegler kan du forbedre arbeidsmiljøet ditt mer enn andre forseglingsmidler. Produktet er vannbasert og har en lav MAL-kode på 00-1. Dette betyr at produktet ikke er klassifisert som farlig, helseskadelig eller lignende. Det betyr at du oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven om alltid å bruke det minst farlige produktet for å løse oppgaven når du bruker ProtoxForsegler.

Bruk av ProtoxForsegler

Hva er ProtoxForsegler

ProtoxForsegler er en forsegler for å stoppe spredningen av muggsopp på utilgjengelige steder. Produktet bekjemper ikke angrepet, men forsegler og ufarliggjør det ved å hindre spredning av muggsporer.

Vær oppmerksom på at overflater behandlet med ProtoxForsegler vil få sin potensielle damppermeabilitet redusert og kan fungere som en dampsperre. Husk å ta hensyn til dette når du velger behandlingsmetode.

Som profesjonell kan du kjøpe Protox Sealers direkte fra oss. Kontakt oss for å høre mer.

Forsegling

En sel kan være den eneste og derfor den beste måten å hindre spredning av muggsporer fra muggangrep på utilgjengelige steder, f.eks. takkonstruksjoner med skråvegger, under murte gulv, i kabelkanaler mm.

Dersom tettingen skal gjøres i bebodd område, der det forseglede området har åpen forbindelse til innemiljøet, må du bruke ProtoxForsegler Produktet har samme gode tetteegenskaper som Protox Aquagrund2, men inneholder langt mindre soppdrepende middel, og har som ProtoxSoppstopp ingen utgassing av soppdreper til innemiljøet.

Dersom tettingen skal gjøres i ubebodd område, vi anbefaler Protox Aquagrund2 i stedet for ProtoxForsegler. ProtoxAkvagrund2 har et relativt høyt innhold av soppdrepende midler og er godkjent som et definitivt trebeskyttelsesmiddel. Ledige arealer kan omfatte ubebodde loft, under gulv og steder uten kontakt med innemiljøet.

Dokumentasjon av forsegling

Velger du forsegling i stedet for muggsanering er det viktig å få det tydelig avtalt med eier og brukere av eiendommen, slik at det ikke oppstår misforståelser nå eller i fremtiden.

Med en forsegling fjerner du verken formen eller misfargingen, men kapsler inn og ufarliggjør den. En visuell inspeksjon av det behandlede området kan derfor se ut som om muggsoppen fortsatt er aktiv.

Det er derfor viktig at eier/brukere av eiendommen får dokumentasjon på hvilken behandling som er utført, av hvem, når og med hvilket produkt. Så kan de senere – f.eks. i forbindelse med salg av eiendommen - dokumentere at det er et gammelt, godt behandlet og ufarlig muggsoppangrep.

Les også artikkelen "Forseglingsmetoden: Behandling av utilgjengelige muggangrep".

Forberedelse

ProtoxForsegler er klar til bruk og må ikke fortynnes ytterligere.

Rekkevidden er 4-8 m2 per liter avhengig av treverkets sugeevne.

Produktet må røres før bruk.

Sørg for god ventilasjon under behandlingen og i tørkeperioden.

Les alltid sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.

Applikasjon

ProtoxForsegler kan påføres med pensel eller ved å sprøyte på overflater der det er mugg.

 

Etterbehandling

Tørketiden er ca. 1-2 timer før overflaten er tørr å ta på og ca. 24 timer til den er klar for overmaling. Tørking skjer best ved en temperatur på 20°C og en relativ luftfuktighet på 60 %.

Redskap og verktøy rengjøres med såpe og vann etter bruk.

ProtoxForsegler er holdbar i minst 2 år i uåpnet emballasje og skal oppbevares frostfritt.

Tom emballasje kan kastes sammen med husholdningsavfallet. Rester avleveres til kommunal renovasjon.

Også lese

Emballasjestørrelser

5,0 liters plastdunk

CLP Klassifisering

Inneholder 3-jod-2-propynylbutylkarbamat 3-jodprop-2-yn-1-ylbutylkarbamat. Kan utløse en allergisk reaksjon.

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm